Serneke tilldelas byggprojekt i Hässelby i Stockholm

2015-12-29

Svenska Bostäder har kontrakterat Serneke att bygga 108 hyreslägenheter i kvarteret Skogsstjärnan i Hässelby i Stockholm. Projektet är värt cirka 200 miljoner kronor och byggstart är planerad till mars 2016.

Projektet innefattar byggnation av två huskroppar med lägenheter på 2-5 rum och kök. I entreprenaden ingår även byggnation av ett parkeringshus i två våningar.

Serneke bygger för närvarande också kvarteret Vallgossen på Kungsholmen i Stockholm på uppdrag av Svenska Bostäder.

– Vi har ett långt samarbete med Svenska Bostäder och är glada att få förtroendet ännu en gång. Det här är vårt första projekt i Hässelby, säger Göran Viklund, arbetschef Serneke Bygg.  

I projektet har det lagts fokus på att skapa en varierad fasad med mjuka färgkombinationer. Taken är beklädda med sedum för att ansluta till den bakomliggande naturen. Projektet ska stå klart 2017.    För mer information, kontakta:

Göran Viklund, Arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 702- 95 88 51
goran.viklund@serneke.se

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 708 - 13 79 82
Daniel.Astenius@serneke.se

Michael Berglin, vice VD Serneke Group AB (publ)
Tel: +46 738 – 10 18 17
michael.berglin@serneke.seSerneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 700 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Nyheter

Börsmeddelanden