Serneke tillträder Säve flygplats

2016-05-11

Idag tillträder Serneke Säve flygplats och blir därmed ny ägare av flygplatsområdet inklusive samtliga byggnader. I augusti 2015 tecknades ett intentionsavtal som nu resulterat i att Serneke köper flygplatsen, vilket säkerställer verksamheten för allmänflyget och 112-verksamheten. Utöver det vill Serneke skapa ett levande område som attraherar allmänhet, företag och verksamheter.

Det område som Serneke förvärvar omfattar totalt 2 miljoner kvadratmeter med byggnader om ca 20.000 m2 lokalyta bestående av kontor, handel och lagerbyggnader. Förvärvet görs genom en bolagsaffär med en initial köpeskilling om 175 Mkr samt en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 200 Mkr beroende på områdets kommande utveckling.

- Vi vill behålla allmänflyget samt 112-verksamheten och samtidigt ta vara på all den outnyttjade markyta som finns och skapa ett levande område som attraherar såväl allmänhet som företag och verksamheter, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Sernekes vision är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum med ett välutvecklat evenemangsstråk. Som komplement till den befintliga skjutbanan, ridskolan och Aeroseum utvärderar Serneke också möjligheten att bygga bland annat motorstadium med STCC bana, upplevelse- och äventyrsbad, utbildningslokaler, hotell och outdoor-verksamheter.

Initialt tar Serneke rollen som fastighetsägare och driften av flygplatsen säkerställs av Swedavia fram till den 1 februari 2017. Efter detta datum kommer driften av flygplatsen att ske i samarbete med aktörerna på plats. Den exakta utformningen kommer att bestämmas under sommaren och hösten i samråd med dagens flygplatsledning och Transportstyrelsen.
 

För mer information, kontakta:

Ola Serneke, VD
Tel: +46 706 243990
ola.serneke@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810867
ingrid.osthols@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 750 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för  ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god  fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden