Serneke utför anläggningsarbeten i Ängelholm

2016-04-11

Serneke Anläggning har fått i uppdrag att utföra markarbeten för Queenswall i det nya e-handelsklustret E-City utanför Ängelholm. Ordervärdet uppgår till cirka 22 miljoner kronor.

E-handelsföretaget Boozt Fashion ska etablera sig på området i en 43 500 kvadratmeter stor byggnad. Serneke Anläggning har fått i uppdrag att utföra markarbeten på logistikytan. Uppdraget inkluderar schakt, grundläggning, överbyggnad samt ytarbete utanför själva byggnaden.

– Det är roligt att få vara med i byggnationen av vad som kommer att bli Sveriges största e-handelskluster. Det är ett omfattande projekt om man ser till byggnadens storlek och det kommer att bli en utmaning att hantera schaktning och massförflyttning, säger Ronny Nilsson, arbetschef på Serneke.

Arbetet startar omgående och beräknas vara klart i mars 2017. Projektet är etapp 2 i uppförandet av E-City Engelholm. Hela området omfattar 77 000 kvadratmeter logistikyta och är beläget i Norra Varalöv utanför Ängelholm. Queenswall AB är ett dotterbolag till Catena.  

För mer information, kontakta:

Ronny Nilsson, Arbetschef
Tel: +46 704 315107
ronny.nilsson@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810867
ingrid.osthols@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 750 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden