SERNEKE utvecklar industriområde i Polen

2015-02-18

För närmare tio år sedan köpte byggkoncernen SERNEKE 50 000 m² mark i Golczewo i nordvästra Polen med tanken att utveckla ett svenskt industricentrum. Nu blir planerna verklighet.

Marken i Golczewo som SERNEKE förvärvade år 2005 var från början jordbruksmark. Efter en detaljplanprocess har den nu gjorts om till industrimark för att man ska kunna bygga Sweden Industrial Center. Nu pågår arbetet med att det ska bli en ekonomisk zon, vilket skulle innebära skattelättnader och lägre sociala avgifter för de företag som väljer att basera sig i industriområdet.

- Efter lång tid och hårt slit som det här har inneburit, är det givetvis jättekul att det äntligen är på gång, säger Ola Serneke, VD och ägare, SERNEKE Group.

Förväntningen är att området i Golczewo ska vara en ekonomisk zon till sommaren 2015 och att byggnationen av industricentrumet ska kunna påbörjas under hösten. Byggtiden beräknas sedan till 3-4 år.

Kontakt:
Ola Serneke, Koncern VD SERNEKE Group, tfn: 0706-24 39 90
ola@serneke.se

     
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.


SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden