Sernekes mark i Polen blir del av särskild ekonomisk zon

2017-01-04

För drygt tio år sedan köpte byggkoncernen Serneke 50 000 m² mark i Golczewo i nordvästra Polen, nära tyska gränsen och hamnstäderna Szczecin och Swinoujscie. Genom beslut av Polens regering kommer nu markområdet, som kallas Sweden Industrial Center (SIC), att inkluderas i en särskild ekonomisk zon vilket möjliggör utveckling av ett industricentrum med förmånliga skattevillkor. 

Serneke förvärvade jordbruksmark i Polen för drygt tio år sedan och konverterade den till kontor- och industrimark i en ny detaljplan. Serneke har uppvaktat Polens regering och kommunen i Golczewo för att få igenom en så kallad särskild ekonomisk zon (Special Economic Zone, SEZ), som innebär skattelättnader och lägre sociala avgifter för de företag som väljer att etablera sig i industriområdet.  

- Vi såg dessa möjligheter redan när vi förvärvade marken. Tanken, då som nu, är att bygga upp en industripark som kan understödja en stark byggkonjunktur i Sverige. Med de fördelar som en ekonomisk zon skapar och med ett betydligt gynnsammare löneläge kan vi få ned kostnader och leveranstider på byggnadsmaterial. Men en industripark i en särskild ekonomisk zon kommer även att intressera många andra typer av verksamheter, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Serneke planerar att producera prefabricerade element av stål, betong och trämaterial och leverera till koncernens byggarbetsplatser. Utöver produktionslokaler, planeras det även för kontor för projektörer och konstruktörer inom byggindustrin.

- Vi räknar med att vi, tillsammans med samarbetspartners, kommer att investera omkring 100-200 miljoner kronor i nya produktionsanläggningar under en period om cirka tio år. Detta skapar omkring 200-300 nya arbetstillfällen i Golczewo, säger Ola Serneke. Vi ska göra detta tillsammans med starka och kända aktörer som också är intresserade av marknaden i Tyskland och Polen, fortsätter han.

- Serneke fokuserar naturligtvis på den starka svenska marknaden och de stora uppdrag vi har och kommer att få i de tre storstadsområdena. Möjligheten att etablera egen produktionskapacitet i Polen skulle långsiktigt säkra leveranser av viktiga insatsprodukter till våra svenska arbetsplatser. På sikt kan Polen även bli ett intressant land för Sernekes entreprenadverksamhet. Landets ekonomi är stark och de har en stor befolkning med ökande köpkraft och krav på bra boende och infrastruktur, säger Ola Serneke.


Fakta: Vad innebär en särskild ekonomisk zon?

En särskild ekonomisk zon är ett avgränsat område som en stat inrättat för att ge företag förmånliga villkor. Polens särskilda ekonomiska zoner grundas på lagar inrättade 1994. I dag finns det 14 särskilda ekonomiska zoner i Polen.

Särskilda ekonomiska zoner skapades för att:

  • Understödja ekonomisk utveckling i olika regioner
  • Hantera postindustriell egendom och infrastruktur
  • Skapa nya jobb
  • Locka internationella investeringar till Polen

(källa: A guide to Special Economic Zones in Poland, KPMG, Poland)


För mer information, kontakta:

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se

Johan Live, Pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017, kl. 17.00 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden