Valberedningen i Serneke Group föreslår ny ordförande och två nya ledamöter

2020-01-13

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har för avsikt att nominera Jan C Johansson som ny styrelseordförande, samt Veronica Rörsgård och Per Åkerman som nya ledamöter inför årsstämman den 5 maj 2020.

Valberedningen i Serneke Group har fattat beslut om att nominera Jan C Johansson som ny ordförande i styrelsen för Serneke Group AB. Jan är 65 år och har haft en lång rad toppositioner inom några av Sveriges ledande företag, bland andra vice VD på Vattenfall, VD för Network Operations på Telia samt VD-poster för Boliden och SCA. Bland många styrelseuppdrag i svenska och internationella bolag finns bland andra Handelsbanken och SSAB. Jan är idag verksam i bolagsstyrelser för Vinda, Souminen, Organoclick, Optigroup och Kährs.

Vidare har valberedningen för avsikt att nominera Veronica Rörsgård till ledamot. Veronica är 45 år och i dag verksam som chef inom AcadeMedia-koncernen där hon också sitter i koncernledningen. Hon har tidigare bland annat innehaft poster som Executive Vice President HR och IT i Skanskas koncernledning, varit Sverige-chef på Alumni samt styrelsemedlem i Aditro.

Även Per Åkerman, 55, är av valberedningen föreslagen som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Serneke Group. Per har lång erfarenhet från olika ledande roller inom Skanska, bland annat som Executive Vice President för Skanska Sverige och Skanska Polen. Per Åkerman kommer verka som arbetande styrelsemedlem med ett uppdrag som strategisk konsult för bolagets ledning, ett uppdrag han påbörjat vid årsskiftet.

- Valberedningens förslag till nya ledamöter med gedigen, lång och internationell erfarenhet från branschen och noterade storbolag innebär en tydlig förstärkning av kompetensen i styrelsen. Tillsammans med ett förslag till ordföranden som varit verksam som såväl VD som styrelseledamot i stora internationella bolag, kommer de bli en stor tillgång för Serneke i vår kommande expansion, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group.

De kommande nomineringarna innebär att styrelsen i Serneke Group utökas med en person.

- Vi ser fram emot att kunna nominera Jan, Veronica och Per till styrelsen i Serneke Group och övertygade att de med sina olika erfarenheter kommer att tillföra viktig kompetens till bolagets styrelsearbete. Genom dessa nomineringar stärker vi styrelsens kapacitet, säger Carl Sandberg, valberedningens ordförande.

Nuvarande ordförande Kent Sander samt nuvarande ledamoten Anna-Karin Celsing har avböjt omval.

Nomineringen av ovan personer sker i tillbörlig ordning i och med kallelsen till stämman, där även övriga uppgifter från valberedningen presenteras.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden