Valberedningen i Serneke Group föreslår två nya ledamöter

2021-03-09

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har för avsikt att nominera Mariann Östansjö och Lars Kvarnsund som nya ledamöter inför årsstämman den 6 maj 2021.

Valberedningen i Serneke Group har för avsikt att nominera Mariann Östansjö, 65, som ny ledamot i styrelsen för Serneke Group AB. Mariann har drygt 30 års erfarenhet i olika roller inom controlling och som CFO i såväl privatägda bolag såsom Preem och Ragn-Sells, statliga bolag såsom Green Cargo och börsnoterade bolag som Skanska och Eltel. I uppdragen som CFO har Mariann även ingått i koncernledningen och i dotterbolagens styrelser. Mariann har en gedigen erfarenhet av den bransch som Serneke verkar inom från rollen som chefscontroller för Skanska-koncernen.

Vidare har valberedningen även för avsikt att nominera Lars Kvarnsund som ny ledamot av Serneke Groups styrelse. Lars är 53 år och idag verksam som VD/koncernchef i Gunnar Johansson Gruppen AB. Lars var fram till slutet av 2018 verksam som CFO i börsnoterade GARO AB (publ) där han även ingick i koncernledningen. Under sina år inom GARO har han även verkat som affärsområdeschef Sverige och VD i dotterbolag.

- Vi ser fram emot att kunna nominera Mariann och Lars till styrelsen i Serneke Group och är övertygade att de med sina olika erfarenheter kommer att tillföra viktig kompetens till bolagets styrelsearbete. Genom dessa nomineringar stärker vi styrelsens kapacitet, säger Carl Sandberg, valberedningens ordförande.

Valberedningen avser i övrigt att inför årsstämman nominera de tidigare ledamöterna Fredrik Alvarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Veronica Rörsgård och Per Åkerman samt föreslå omval av ordföranden Jan C Johansson. Nuvarande ledamoten Anna Belfrage har avböjt omval.

Nomineringen av ovan personer sker i tillbörlig ordning i och med kallelsen till stämman, där även övriga uppgifter från valberedningen presenteras.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden