Värmdö Bygg omorganiserar och byter namn till Serneke

2015-08-11

Under hösten 2014 förvärvades Värmdö Byggentreprenader AB av byggkoncernen Serneke. Som ett led i integrationsplanen gör nu Serneke en omorganisation på Värmdöenheten som samtidigt byter namn för att från och med 1 oktober verka fullt ut inom varumärket Serneke.

Serneke är ett bolag med korta beslutsvägar där närheten mellan medarbetare och ledning är en viktig framgångsfaktor. Med utgångspunkt i detta försvinner nu en nivå inom organisationen i Stockholm. Patrik Lindh, som har varit VD för Värmdö Bygg sedan 2012, har i samförstånd med Serneke Byggs ledning beslutat att lämna sin position. VD-positionen ersätts nu av en regionchef och rekryteringen är i full gång för att hitta en person som har drivet att utveckla organisationen vidare.

– Patrik har gjort ett oerhört värdefullt arbete under vår gemensamma tid på Värmdö. En tid som präglats av intensivt arbete, vilket resulterat i en stark region inom Serneke som står rustad för framtiden och med ett till stora delar förnyat arbetssätt. Jag är väldigt glad över att ha fått lära känna Patrik och jag önskar honom all lycka framöver, säger Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg.

– Jag och Daniel är helt eniga i att detta är rätt beslut för bolaget nu när nya arbetssätt och organisationsförändringarna till stora delar är på plats. Det har varit en utmanande men spännande tid kring uppbyggnaden av den nya organisationen samtidigt som vi växt markant och jag är övertygad om att Serneke kommer bli en riktigt tuff utmanare till de största aktörerna i landet, säger Patrik Lindh, VD Värmdö Bygg.

– Vi har en VD för vår byggverksamhet som ansvarar för hela Sverige. För att vi ska få med Stockholm måste vi möjliggöra tät kontakt med resten av vår byggverksamhet. Det är viktigt att bolagen integreras till fullo för att skapa gemenskap och få ut full effekt, säger Ola Serneke, Koncern VD för Serneke Group.

För att detta ska lyckas krävs också en namnändring.
– Vi har noga vägt det fina varumärke vi nu lägger bakom oss med de positiva effekterna av en namnändring. Namnet Serneke har marknadsförts parallellt med Värmdö under 1 års tid och vi kan nu konstatera att tiden är inne att fullt ut integrera bolaget i koncernen. Att vi tidigt valde att använda oss av Serneke och öppet informerade om den nya ägarbilden har attraherat många nya duktiga medarbetare och underlättat vår rekryteringsprocess, vilket är glädjande, säger Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg.

      
I bild: Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg

     
För ytterligare information:

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
E-post: daniel.astenius@serneke.se, tel +46 (0)708 13 79 82

Ola Serneke, VD Serneke Group
E-post: ola.serneke@serneke.se, tel +46 (0)706 24 39 90

Patrik Lindh
E-post: patrik.lindh@varmdobygg.se, tel +46(0)703 16 32 40

       
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.

SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden