Värmdö Bygg restaurerar och bygger om S:t Görans gymnasium på Kungsholmen

2015-03-04

a632d2cc9477ab8c_800x800ar.jpg
På Kungsholmen ligger det som tidigare var S:t Görans Gymnasium, en byggnad som uppfördes i slutet på 50-talet. Nu har Värmdö Bygg, som sedan i höstas ingår i SERNEKE-koncernen, fått i uppdrag att bygga om huset till studentbostäder i kvarteret Vallgossen. Projektet uppgår till ca 310 miljoner.

S:t Görans Gymnasium invigdes 1960 och är klassad som en kulturhistorisk byggnad. Den ritades av Léonie och Charles-Edouard Geisendorf och har en unik arkitektur.

Byggnaden har stått tom i flera år och nu har Svenska Bostäder anlitat Värmdö Bygg för att bygga om skolan till 250 lägenheter, åtta förskoleavdelningar, kontorslokaler och garage. Det är före detta lektionssalar som byggs om till mindre studentlägenheter omfattande rum och pentry. En tillbyggnad på gården ska även den innehålla studentlägenheter. I projektet ingår också en omfattande restaurering av såväl detaljer som delar av byggnaden.

- Det är med stor entusiasm som vi går in i detta oerhört speciella och utmanande projekt som vi fått förtroende att utföra åt Svenska Bostäder, som är en oerhört viktig kund för oss, säger Patrik Lindh, VD för Värmdö Byggentreprenader AB och regionchef för SERNEKE region öst.

     
Kontakt:
Patrik Lindh, VD Värmdö Bygg, tfn 08-574 102 15
patrik.lindh@varmdobygg.se

Bild: Svenska Bostäder


SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.

SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden