110 studentlägenheter i Lund klara för inflyttning

2015-10-29

Nu är de 110 studentlägenheterna i Vegalyckan klara för inflyttning. Lägenheterna har byggts av Serneke på uppdrag av AF Bostäder och är ett efterlängtat tillskott i Lunds ansträngda bostadsutbud.

Hösten 2013 påbörjade Serneke byggnationen av både skola och studentbostäder i Vegalyckan i Lund. Skolan i bottenvåningen var inflyttningsklar efter semestern och lokalen delas nu mellan före detta Vegaskolan och Järnåkraskolan. De fyra våningarna med studentbostäder ovanpå, hyrs ut av AF Bostäder och är klara för inflyttning nu i november.

Vegalyckan är exempel på så kallad tredimensionell fastighetsbildning vilket innebär att byggnaden är uppdelad i två olika fastigheter och har, i detta fall två, olika ägare. Kommunen äger skolans lokaler och AF Bostäder äger studentlägenheterna.
- 3D-fastighetsbildningen innebär att vi utnyttjar marken på effektivast möjliga vis. Skolan vill ha sina lokaler i ett plan, men vi bygger gärna på höjden, säger Kristina Bondesson på AF Bostäder.

- Fördelarna är att man har kunnat hålla nere investeringskostnaderna, men projektet har samtidigt krävt mer av vår organisation, både under projekteringen och under byggnationens gång. Det har varit en spännande utmaning, berättar Rachad Azar, arbetschef på Serneke.

Serneke fortsätter nu med byggnationen av äldreboende Kvarteret Arkivet i Lund för Lunds Kommuns Fastighets AB.

Nyheter

Börsmeddelanden