Anders Düring tillträder som CFO för Serneke

2017-11-29

Anders Düring utsågs till ny CFO för Serneke Group AB i juli i år. Den 1 december 2017 tillträder han tjänsten, tar plats i bolagets koncernledning och tar över ansvaret för investerarrelationerna.

Anders rekryterades till Serneke i juli i år för att med sin mångåriga erfarenhet och sina stora kunskaper från börsnoterade bolag bidra till att Serneke-koncernen tar nästa steg mot uppsatta mål.

Han kommer närmast från en tjänst som CFO på KappAhl (publ.) som han innehaft sedan 2013. Volvo IT och Ballingslöv är andra bolag som Anders varit verksam i tidigare.

I samband med att Anders Düring tillträder avslutar Anders Antonsson sitt uppdrag som IR-ansvarig för Serneke. Ansvaret för bolagets investerarrelationer ligger framgent i CFO-rollen.


För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på drygt 5 miljarder kronor och nära 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden