Års-
redovisning
2014

2015-05-20

178 nya medarbetare. Förvärv av Värmdö Bygg. Arkitekttävling och val av arkitekt till Karlavagnstornet. Färdigställande och byggstart för ett flertal projekt. Detta är några av de händelser Ola Serneke sammanfattar det gångna året med. – Det finns ännu mer, helt klart är att 2014 är ett av företagets mest händelserika år någonsin.

Sedan bolaget började arbeta efter sin affärsplan 2009 har alla mål infriats. Det blev utfallet även 2014. Detta trots en enorm expansion och integration av såväl medarbetare som nya system.

– Alla i koncernen har gjort ett riktigt bra jobb och det är inte utan stolthet jag ser hur alla har utvecklats under de här åren, säger Ola Serneke.

– Serneke Groups samtliga bolag och anställda har en gemensam målbild. Tillsammans har vi världens möjlighet att skapa en kultur, en bolagsgrupp och en gemenskap som saknar motstycke. Vi får inte - trots att vi växer och blir ett riktigt stort bolag - hamna i ett storbolags ”klumpighet” och ”seghet”.

Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att Ola Sernekes ledord för 2015 är: enkelt, optimerat och gemensamt. Ola ser samtliga nya medarbetare som mycket värdefulla tillskott, alla har kompetenser som bolaget behöver.

– Jag måste poängtera att det är extra roligt att vi förstärkt ledningsgruppen och samtliga VD-nivåer i alla koncernens bolag.

Läs hela årsredovisningen här.

Nyheter

Börsmeddelanden