Bostadshus nästan självförsörjande

på el

2019-05-14

När man talar om närproducerade produkter förs tankarna kanske främst till livsmedel. Men inför hotet om elbrist, växer nu även intresset för närproducerad energi. I Malmö bygger vi ett bostadshus som blir i stort sett självförsörjande på el – och fjärrvärmen som levereras till huset blir såväl digital som lokalproducerad, återvunnen och förnybar.

Brf Solkvarteret är ett talande namn på Sernekes nya bostadshus i Malmöstadsdelen Hyllie. Runt 70 procent av de boendes el ska nämligen genereras från egenproducerad solenergi från solceller på hustaket. Det är E.ON som ligger bakom husets energilösningar som, förutom solel, även omfattar hållbart producerad fjärrvärme och smarta styrsystem för att hushålla med energin.

Viktigt för oss att hitta lösningar som visar vägen mot ett mer hållbart boende

– Redan från början har det varit viktigt för oss att hitta lösningar som visar vägen mot ett mer hållbart boende på lång sikt. Att samarbetet med E.ON och deras kompetens på området, tillsammans med vår kunskap om att utveckla boende, bidrar till detta känns väldigt glädjande, säger Ola Serneke, VD för Serneke Group.

Hissarna genererar el
Huvuddelen av elen kommer att produceras med hjälp av solceller på husets tak, men självförsörjningen går längre än så. Rörelseenergin från husets hissar ska generera ytterligare el, batterier ska lagra energin som inte används direkt och blir det ett överskott, ja, då ska huset kunna dela med sig av el till grannarna.

– Som del i det framtida nybyggnationsområde Solkvarteret i Hyllie, Malmö, kommer fastigheten även att kunna dela energi med andra fastigheter i Solkvarteret för att bidra till ett resurseffektivt samhälle och säkra den hållbara tillväxten i Malmö, säger Marc Hoffmann, Sverigechef på E.ON.

Minskar koldioxidutsläppen 
Fastigheten kommer också att ha ett intelligent styrsystem som visar när det är bäst att köra igång diskmaskinen, torktumlaren eller ladda elcykeln. Eller om det rentav är bättre att sälja tillbaka energin till elnätet. Om de 83 lägenheterna, trots sin höga självförsörjningsgrad, behöver köpa mer el kommer det till 100 procent att vara från förnybara källor.

Sammantaget beräknas energilösningarna minska koldioxidutsläppen med 50 ton per år, jämfört med traditionell energiförsörjning.

 

Så här bidrar de boende till sin egen energiförsörjning:

  • Drygt 1 000 kvadratmeter solceller som motsvarar cirka 70 procent av elbehovet. Hissar som tar tillvara på energin som genereras vid drift.
  • IMD (individuell mätning av el) för att visa på beteendemönster och därmed påverka elförbrukningen.
  • Batterier som lagrar el för att nyttjas molniga dagar.
  • Smart elteknik som bestämmer när det är bäst att själv använda elen, ladda batteriet, ladda elbilarna eller sälja tillbaka det till elnätet.
  • Smart värmeoptimeringsteknik som reducerar koldioxidutsläppen och minskar värmebehovet – och därmed kostnaderna för de boende.
  • Möjlighet för de boende att följa sin energiförbrukning och samverkan i energikretsloppet, där restavfall återförs i form av återvunnen energi (fjärrvärme).

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Vill du bo här?

Sernekebostad.se
Solmagasinet
I Hyllie i Malmö bygger vi Solmagasinet  med 106 hyresrätter. Bostäderna byggs  två hus, Greenhouse och Warehouse, och kommer bli ett intelligent och hållbar...

Nyheter

Börsmeddelanden