Bygger för ett levande Partille centrum

2015-08-04

Partille utanför Göteborg expanderar. Sedan 2013 bygger Serneke Partille Kulturum och under sommaren har Serneke Anläggning slutfört arbetet med en ny påfart på E20 samt förberedande markarbeten för ytterligare bostäder och handelshus.

I augusti 2014 påbörjades byggnationen av den nya påfarten på E20 i Partille, ett projekt kallat Påfart Väst. Projektet har inte bara inkluderat en påfart; två nya lokalgator har också anlagts och sammankopplats med befintliga lokalgator. Marken har förberetts med el, -tele, -och vattenledningar för framtida bostadsbyggnation och handelshus. Det har också byggts en bro över en gång-och cykelväg, uppförts stödmurar samt risk-och bullerskydd.
- Tidigare låg här en fabrik för bildelar, men nu har vi förberett för att det framöver ska kunna bo människor här, säger Pär Gustafsson på Serneke Anläggning.

Precis intill den nu färdigställda påfarten och markområdet bygger Serneke också Partille Kulturum för PartilleBo. Projektet innefattar både kulturlokaler, bostäder, skolverksamhet och föreningslokaler och beräknas stå klart i slutet av 2016.

Nyheter

Börsmeddelanden