Byggnationen av Träffpunkt Stadsskogen klar

2013-07-04

Allaktivitethallen vid Träffpunkt Stadsskogen i Alingsås är slutbesiktigat vilket innebär att projektet innehållande Sveriges första nollenergiskola är till ända. SERNEKE Byggnads inledde byggnationen i januari 2012 och den totala anbudsumman var ca 105 miljoner.

Projektet Träffpunkt Stadsskogen har bestått av två huvuddelar – en skola och en allaktivitetshall. Skolan fick godkänd besiktning i december 2012 och allaktivitetshallen blev godkänd i slutet juni.

Skolan är Sveriges första nollenergicertiferade skola (andra i Europa)och har en av Sveriges största solcellsanläggningar. Täthetsprovningen i allaktivitetshallen mättes till 0,24 l/sm², vilket är ett väldigt bra värde för en sådan byggnad. Skolan har sedan tidigare mäts till 0,13 l/sm².

Nyheter

Börsmeddelanden