De ska rita 27-våningshus i Karlastaden

2022-07-01

När kvarteret Virgo ska ta form i Karlastaden blir det arkitektkontoret DinellJohansson som får uppdraget att gestalta det 27-våningar höga huset. Enligt planen ska Virgo stå klart under 2026.

Serneke, Fastighets AB Balder och Göteborgs stad har gemensamt genomfört ett parallellt arkitektuppdrag för Karlastadens kommande kvarter Virgo. Det 27 våningar höga huset omfattar cirka 17 000 kvadratmeter BTA och kommer att innehålla cirka 200 bostäder samt butiker i entréplan. Kvarteret är placerat i stadsdelens västra del med bland annat kommande kvarteret Lynx och SGS befintliga studentbostäder som närmsta grannar.

Tre arkitektkontor prekvalificerade sig till gestaltningsuppdraget som startade i mars 2022. De tre deltagande kontoren var Wingårdhs, DinellJohansson samt Dorte Mandrup. Syftet har varit att pröva olika gestaltningsgrepp för tornet, med fokus på dels bostadsplanering, dels fasadgestaltning. 

– Det har varit en mycket givande process där samtliga förslag har uppvisat hög arkitektonisk verkshöjd och varit väl gestaltade med unika lösningar och starka koncept. Nu ser vi fram emot att gå vidare i arbetet för att förverkliga ännu en pusselbit i Karlastaden, säger Joakim Månsson, projektutvecklare på Serneke.

En bedömningsgrupp bestående av representanter från Serneke, Balder, Stadsbyggnadskontoret Göteborg samt Per Bornstein och processledda av Gunilla Kronvall har, i samverkan och efter utvärdering, beslutat att gå vidare med DinellJohanssons gestaltningsförslag.

Bedömningsgruppens motiveringen lyder:

”Arkitekterna bakom Soltornet* har i sitt förslag sammanvävt teknik, innovation och förstklassig arkitektur. De utmanar och utvecklar både rumsligheter och detaljering utifrån studier av klimat, sol och vind, av goda boendemiljöer och av byggbara fasadsystem. Förslaget svarar väl på utmaningen att gestalta ett torn utifrån detaljplanens intentioner om en horisontell tydlighet i entréplan, sockelvåningar, högdel och krona. Soltornet erbjuder en vacker helhet med en arkitektonisk gestaltning av hög klass och i symbios med teknik och konstruktion. Entré- och sockelvåningarna ger en tydlig stadsmässig karaktär, är inbjudande och erbjuder generösa entréer till bostäderna. Avslutet mot himlen ger tornet Virgo en skulptural kvalitet som stärker Karlastaden som helhet. Arkitekterna har arbetat igenom samtliga planlösningar i huset och har gestaltat attraktiva lägenheter med hög detaljkänsla.”

– Det vinnande förslaget för Kvarteret Virgo, av Dinell Johansson arkitekter, blir en individ med egen helt karaktär i Karlastaden. Med en omsorgsfull gestaltning nära människorna på marken, och en tydlig särprägel i hela sitt uttryck, bidrar den på ett utmärkt sätt till att forma helheten i den kommande stadsdelen. Den är ett nutidsavtyck som tål att möta framtiden, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs stad.

– Vi är glada och stolta över att ha valts ut till att formge kvarteret Virgo i den fantastiska bukett av höga hus som är Karlastaden. Inspirationen till den arkitektoniska gestaltningen har vi hämtat från klassiska och moderna skyskrapor i skyskrapornas födelsestad Chicago., säger Morten Johansson från DinellJohansson.

– Det här är ytterligare ett viktigt steg i förverkligandet av Karlastaden och jag ser fram emot vidare utveckling av projektet och att få se det växa fram. Ett nära samarbete och engagemang från staden och övriga processdeltagare har resulterat i en bra kvalitetssäkring både arkitektoniskt och för vidare genomförande, säger Christian Nygård, fastighetsutvecklare på Balder.

Nästa steg i processen för Virgo är att färdigställa en programhandling som i förlängningen ske leda till ett färdigt underlag för bygglov. Grundläggningsarbetet för kvarteret har påbörjats under 2022 är och hela projektet ska enligt planen vara färdigt under 2026.

*Arkitektens arbetsnamn

Bildtext: Illustrationen visar gestaltningsförslag från DinellJohansson. Detta är inte en slutgiltig utformning utan kommer under processen att justeras.

Joakim Månsson

  • Projektutvecklare, Serneke Invest
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0707-70 51 61

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden