Detaljplan klubbad för Lunds högsta hus

2023-12-13

Nu kan planerna för Brunnshögstorg med Lunds högsta hus sättas i verket. Kommunfullmäktige i Lund klubbade i går igenom detaljplanen för två kvarter på totalt 55 000 kvadratmeter.

Serneke har sedan 2020 haft en markanvisning på Brunnshögstorg och har utvecklat ett nytänkande förslag till bostäder och service. Förslaget omfattar två kvarter med flera huskroppar av varierad storlek kring torget i centrala Brunnshög. Kvarteren består i huvudsak av bostäder, som tillsammans med ett varierat utbud av service, kreativa mötesplatser och handel skapar synergieffekter för området och stadsdelen som helhet. För att skapa underlag för verksamheter och ett levande torg kommer cirka 50 000 kvadratmeter bostäder att skapas i tre högre hus, 36, 17 respektive 11 våningar höga.

– Det är mycket positivt att vi nu har en beslutad detaljplan vilket gör det möjligt att förverkliga Lunds högsta hus. Huset på 36 våningar kommer att bli en symbol för hela Brunnshög, säger Ola Serneke, VD Serneke Invest.

Ambitionen är att Brunnshögstorg ska bli ett ledande exempel inom hållbar stadsutveckling och stort fokus ligger på nytänkande i arkitektur, boendeformer och socialt liv. I Sernekes två kvarter planeras bland annat för en blandning av boende- och upplåtelseformer tillsammans med sociala funktioner. Överst i det högsta huset kommer det även att finnas en utsiktsplats med en milsvid utsikt.

– Det finns ett stort intresse för vårt projekt och Brunnshög. Nästa steg blir att påbörja arbetet med bygglov och uthyrning av lokaler. Vi planerar för en säljstart av lägenheterna i kvarteren i slutet av 2024, då tror vi på att en vändning i marknaden har kommit, berättar Patrik Lindström, vice VD Serneke Invest.

Säljstart av lägenheterna i kvarteren beräknas starta i slutet av 2024 och en preliminär byggstart bedöms vara möjlig under 2025/2026.

Lunds kommuns vision för de nya stadsdelar som håller på att växa fram på Brunnshög är ”En världsledande livs-, innovations- och forskningsmiljö”. Här ska finnas anläggningar och laboratorier av högsta klass, parallellt med en tät och blandad stadsmiljö som rymmer varierande bostäder, parker, affärer, skolor, arbetsplatser och service. När Brunnshögs visioner blir till verklighet blir det en inspirerande och global livsmiljö, där uppemot 40 000 människor bor och arbetar.

Serneke är sedan ett par år tillbaka även verksamma på Brunnshög i projektet Bona Terra där ett nytt kvarter om drygt 20 000 kvadratmeter med bland annat en ICA-butik och hyreslägenheter är under byggnation.

Patrik Lindström

  • Vice VD, Serneke Invest & VD, Karlastaden
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 031-712 97 42

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden