Doxa påkallar tvångsinlösen och Serneke ansöker om avnotering

2023-06-12

Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa”) som efter slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet innehar mer än 90 procent (med bortseende från de aktier som ägs av bolaget självt) av aktierna och rösterna i SERNEKE Group AB (publ) (”Serneke”), har idag påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Serneke.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för Serneke beslutat om att ansöka om avnotering av Sernekes aktie av serie B från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i aktien kommer att meddelas efter att Serneke har lämnat in ansökan och fått besked från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Serneke har vidare, på begäran av Doxa, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 7 juli 2023 för beslut om bland annat val av styrelse. Kallelsen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
 

 


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2023, kl. 19.00.
 

 

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden