Driftstart för flygtrafikledningen på Säve flygplats

2018-04-26

Serneke tecknade under 2017 avtal med Svenska ACR Aviation Capacity Resources AB om att tillhandahålla flygplatskontrolltjänster vid Säve flygplats. Efter föreskriven process och godkännande av Transportstyrelsen öppnade flygtrafikledningen på torsdagsmorgonen.

Flygtrafikledningen på Säve flygplats kommer att vara öppen alla dagar under året mellan kl. 8 och 22. Tjänsten kommer att vara en tillgång för framför allt den så kallade 112-verksamheten på Säve flygplats: svensk flygambulans, polisflyg och Sjöfartsverkets flygverksamheter för sjö- och flygräddning. Flygtrafikledningen kommer även att betjäna övrig flygverksamhet på Säve, så som flygskoleverksamhet och flygklubbar.

– Vi är glada att flygtrafikledningen är tillbaka på Säve eftersom den fyller en viktig funktion för det samhällsviktiga flyget. Vi vill bevara och stärka flygverksamheten på Säve, därför är det viktigt för oss att våra hyresgäster har så bra förutsättningar som möjligt för sin betydelsefulla verksamhet, säger Anders Fredriksson, flygplatschef på Säve flygplats.

Avtalet med ACR gäller till och med 2021 med möjlighet till förlängning.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden