Everyone's welcome here. Period.

2021-12-16

Serneke jobbar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsplats för alla, oavsett vem man är. Som en del i det arbetet erbjuder vi gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser i hela landet.

Initiativet är ett steg mot att skapa en välkomnande arbetsplats för alla och bidra till mångfald i en bransch som behöver det. Vi tror på att ökad mångfald bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla.

Mensskydd på våra arbetsplatser

Genom en prenumerationstjänst från leverantören SYD (länk) levereras bindor och tamponger av 100 procent ekologisk bomull till våra byggbodar och kontor.

– Genom att erbjuda mensskydd på Sernekes arbetsplatser vill vi bidra till att normalisera ämnet och skapa en mer inkluderande kultur. Det skapar en mer välkomnande arbetsplats för alla och har dessutom ett viktigt signalvärde, säger Jonas Fjellman, HR-chef Serneke Group.

– Som tjej i en mansdominerad bransch känns det positivt att man lyfter en enkel men viktig fråga för att känna att arbetsplatsen tar hänsyn till alla. Att ge plats för och synliggöra något som rör alla kvinnor känns bra, säger Nejla Colakovic, arbetsledare på Serneke.

 

Stöttar projekt i Elfenbenskusten  

För varje påse mensskydd från SYD bidrar vi dessutom till att tjejer i Elfenbenskusten kan gå till skolan under sin mens. Om flickor kan genomföra sin skolgång minskar risken för tvångsäktenskap, att drabbas av oönskade graviditeter, ekonomiskt beroende och utanförskap. Idag stannar många hemma från skolan, bland annat på grund av att de inte har råd med mensskydd och att det inte finns toaletter med låsbara dörrar. I ett samarbete mellan SYD och Rädda Barnen byggs det toaletter på utvalda skolor i Elfenbenskusten, och tjejer får gratis mensskydd i skolan. Det genomförs dessutom olika initiativ i skolorna och i samhället för att upplysa om och öka medvetenheten kring frågor om hygien, mens, pubertet och jämställdhet.

 

En självklar produkt som bidrar till förändring

– Med ett löfte att vara Nästa Generation byggbolag är en välkomnande och attraktiv arbetsplats en grundförutsättning. Vi vill bidra till ökad mångfald och inkludering och det gör vi genom olika satsningar utifrån ett större perspektiv men också mer konkreta aktiviteter så som att erbjuda mensskydd. Genom en självklar produkt bidrar vi på flera sätt till jämställdhet, säger Catharina Gorthon, marknadschef Serneke Group.

 

Läs mer om SYD

Nyheter

Börsmeddelanden