Flera projekt i Trollhättan för Serneke

2015-09-28

Serneke har fått flera nya projekt i Trollhättan på kort tid. Under det kommande året ska bolaget bland annat bygga badmintonhall på Innovatumområdet, renovera kvarteret Gasellen och bygga en datorhall på Norra Älvsborgs Länssjukhus. 

Serneke Bygg ska genom en partneringentreprenad med Trollhättan Tomt utföra om- och tillbyggnad av byggnad 87 inom Innovatumområdet. Den nuvarande lagerlokalen om 1 500 kvadratmeter ska byggas om till en funktionell och modern arena med en takhöjd på nio meter för Trollhättans Badmintonförening. Insidan består av totalt fyra våningar, varav tre kommer att användas av badmintonföreningen. Serneke har tidigare byggt kulturhuset N3, också det för Trollhättans Tomt.

– Jag ser med stor glädje på resultatet av tilldelningen och ser fram emot att ta samarbetet med Trollhättans Tomt AB till ytterligare en nivå. Just att det är ett partneringprojekt tillsammans med Trollhättans Tomt gläder mig fantastiskt mycket, säger Christer Larsson, arbetschef på Serneke.

Serneke ska också renovera fem fastigheter i Kvarteret Gasellen, strax utanför Trollhättans centrum, för det kommunala Bostadsbolaget Eidar. Renoveringen innefattar bland annat fönsterbyte, tilläggsisolering och omputsning. Renoveringen beräknas vara färdigställd i juli 2016. Byggt 1944 med ett enhetligt bestånd av byggnader med tidstypisk utformning gör Kvarteret Gasellen kulturhistoriskt värdefullt. Vid renoveringen ska ursprungligt utseende eftersträvas.

Serneke har även kontrakterats att på utförandeentreprenad iordningställa en ny datorhall på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan med Västfastigheter som beställare. Befintlig byggnad V64 har tidigare inrymt panncentral men byggs nu om till datorhall för NÄL. Byggtid är september 2015-januari 2016. 

Nyheter

Börsmeddelanden