Förslag att förstärka styrelsen och avvakta med utdelning inför årsstämman i Serneke Group

2019-04-09

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har beslutat föreslå årsstämman den 8 maj 2019 att välja Anna Belfrage och Fredrik Alvarsson till nya styrelseledamöter. Bolagets styrelse vill också prioritera starka finanser framför utdelning för räkenskapsåret 2018.

Anna Belfrage är född 1962 och har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet från näringslivet med flera ledande roller inom ekonomi och finans. För närvarande har Anna Belfrage befattningen som Group CFO i skogskoncernen Södra, en ställning som hon avslutar vid utgången av maj 2019. Hon är ledamot i styrelserna för Note och Mycronic AB. Vid sidan om sin karriär inom ekonomi är Anna också författare av historiska romaner.

Fredrik Alvarsson är född 1969 och är utbildad vid bland annat Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Stockholm. Han har 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bland annat med ledarroller inom NCC Construction AB och Hemsö Fastighets AB. Senast kommer Fredrik från rollen som VD för CA Fastigheter AB.

Valberedningen föreslår i övrigt omval av sittande styrelseledamöter, Mari Broman, Anna-Karin Celsing, Ludwig Mattsson och Ola Serneke samt omval av Kent Sander som styrelseordförande.

Inför årsstämman bekräftar styrelsen i Serneke Group AB bolagets utdelningspolicy men väljer i nuläget att föreslå en utebliven utdelning för räkenskapsåret 2018. Skälet är behov av finansiell flexibilitet för att hantera den egna projektportföljen. I rådande situation ser styrelsen det därför som prioriterat att bolaget vidmakthåller en stark finansiell position.

– Vi har just nu stort fokus på Karlastaden och den omstrukturering och optimering som pågår. Vi jobbar med att dela upp projektet och hitta passande partnerskap för att realisera våra visioner för stadsdelen. Planen har hela tiden varit att få in flera byggherrar vilket är en förutsättning i projektet. Innan en ny struktur är på plats prioriterar styrelsen därför i år att hålla bolaget starkt hellre än att föreslå en utdelning, säger Kent Sander, styrelseordförande i Serneke Group AB.

Valberedningen inför årsstämman 2018 har bestått av Carl Sandberg (ordförande i valberedningen), utsedd av Ola Serneke Invest AB, Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB, Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB, Sofia Åstenius, utsedd av Ledge Ing AB och Kent Sander, styrelseordförande i Serneke.

Fullständig kallelse till årsstämma 2019 i Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden