Första etappen klar på Kvarteret Jordmånen

2014-06-23

I centrala Halmstad vid Nissastrand byggs kvarteret Jordmånen. Den första etappen är nu slutbesiktigad och hyresgästerna börjar flytta in den första juli.
– Uppdragsgivaren, HFAB (Halmstad Fastighetsbolag), är mycket nöjd med resultatet och samtliga lägenheter i första etappen har blivit uthyrda långt innan inflyttningen, berättar Viktor Nagenius projektledare för Kvarteret Jordmånen.

Kvarteret Jordmånen började byggas under hösten 2012 och den tredje och sista etappen ska stå färdig i mars 2015. Totalt består kvarteret av 154 lägenheter varav alla utom 11 redan är uthyrda.

Viktor berättar att den största utmaningen hittills har varit de tuffa tidsmålen inför slutbesiktningen av den första etappen.
– Det är viktigt för oss att vi kan lämna ifrån oss något som vi är nöjda med och som håller en hög kvalitet. Det har krävts en noggrann detaljplanering för att lyckas med det under det här tajta tidsschemat men nu är första etappen klar och vi är mycket nöjda med resultatet, berättar Viktor Nagenius.

Inför de två sista etapperna är tidsplanen mer tillåtande. Just nu arbetas det för fullt på finplaneringen utomhus.
– Det är ett arbete som det är säsong för just nu och vi passar på att arbeta med både innegården och övriga yttre miljöer, förklarar Viktor Nagenius.

Området Nissastrand i Halmstad bestod länge av industribebyggelse. Efter att industrierna avvecklats har planeringen och byggnationen av bostäder påbörjats och stannat upp vid ett par tillfällen i takt med konjunkturen. Ett omfattande saneringsarbete har fortlöpande utförts när kvarteren växt fram och nu börjar området ta form. Snart flyttar de första hyresgästerna in i ännu ett av kvarteren i det centralt belägna området.

Nyheter

Börsmeddelanden