Försvarsmakten säger ja till SERNEKEs skyskrapa

2015-02-26

På Lindholmen i Göteborg ska SERNEKE bygga Nordens högsta hus och Försvarsmakten har nu gett klartecken till skyskrapan. Höjden och dess placering riskerar inte att skada försvarets riksintresse genom att störa olika "tekniska system".

Arbetet med Karlavagnstornet i Göteborg fortsätter enligt plan. Just nu är man inne i en intensiv planeringsfas av bostäderna i byggnaden. Försvarsmakten meddelar att man inte har något att invända om placeringen av skyskrapan i Göteborg.

– Vi har fått besked från Försvarsmakten som säger att de analyser som gjorts av höjden och placeringen av tornet inte visar någon konflikt med riksintresse för totalförsvaret, säger Ola Serneke, VD SERNEKE och initiativtagare till skyskrapan.

I slutet av 2016 beräknas tornet, som kan bli 260 meter högt, börja byggas i Göteborg. Karlavagnstornet är dock bara en del av ett stort område som totalt kommer att bestå av 15 kvarter med bostäder, kontor, handel och servicefunktioner. Avsikten är att skapa en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse och som ska leva hela dygnet alla dagar i veckan.

    
Kontakt:
Ola Serneke, Koncern VD SERNEKE Group, tfn: 0706-24 39 90
ola@serneke.se

      
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.


SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden