Förtydligande om Karlatornets förhandsavtal

2019-10-16

Under gårdagen förekom olika, och stundtals helt felaktiga, uppgifter i media angående de förhandsavtal som tecknats för lägenhetsköp i Karlatornet. Korrekta uppgifter är att cirka 80 procent av lägenhetsköparna i Karlatornet har godkänt den uppdaterade tidplanen. Ett fyrtiotal har uttryckt önskemål om att häva avtalen på grund av ändrade förutsättningar.

487 av Karlatornets totalt 594 lägenheter har funnit köpare som tecknat bindande förhandsavtal. I augusti i år kommunicerade Serneke en uppdaterad tidplan för Karlatornet som innebar att inflyttningen startar under andra halvåret 2022. Till dags dato har 390 av köparna genom ett tilläggsavtal godkänt den nya tidplanen och en framflyttad upplåtelsetid. Cirka 60 köpare har valt att stå kvar med ett ursprungligt bindande avtal och cirka 40 köpare har uttryckt önskemål om att häva sitt kontrakt.

– Vi är väldigt glada att kunna konstatera att en stor majoritet av köparna är med oss i detta unika projekt, visar förståelse för den uppdaterade tidplanen och ser fram emot sitt boende i Karlatornet. Detta är förstås oerhört positivt och har varit en förutsättning för att komma vidare i projektet och även ett krav från bank och kommande JV-partner att tidplanen konfirmerades av köparna. Nu kan vi fortsätta resan mot de 73 våningarna enligt en låst tidplan, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group och initiativtagare till Karlastaden med Karlatornet.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden