Från båthall till unikt museum

2021-04-09

På Djurgården i Stockholm, i närheten av det kända Vasamuseet och Gröna Lund, har vi omvandlat Båthall 2 till det nya museet VRAK-museum of Wrecks. Museet kommer när det öppnar visa upp Östersjöns dolda kulturskatter med hjälp av avancerad digital teknik.

− Att omvandla Båthall 2 till det nya och unika museet VRAK visar på vilken fantastisk kraft det finns i att ge gamla byggnader nytt liv och tillgängliggöra en del av svensk byggnadshistoria för allmänheten.  Det är inte heller ofta som nya museum byggs i Stockholm och vi som har varit med på resan är otroligt stolta över att få vara en del av den, säger Marlene Wiberg, arbetschef.

− Det känns väldigt bra att få se vårt nya museum bli verklighet. Vi är mycket nöjda med helheten, både hur samarbete och logistik fungerat samt kvalitén i slutleveransen. I en så komplex ombyggnation som detta varit så är det klart att det också uppstår saker som inte blir om förväntat men även de situationerna har vi tillsammans löst på ett bra sätt. Serneke har varit tillmötesgående, lösningsorienterade och konstruktiva även i de svåraste lägena, säger Odd Johansen, projektchef för Vrak – Museum of Wrecks.

Båthall 2 uppfördes 1941 under andra världskriget i samband med en modernisering av Galärvarvet. Den byggdes efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist vars arkitektur har präglat Stockholms stadsbild. Han har bland annat ritat Västerbron, Skatteskrapan och DN-huset. 

VRAK – museum of Wrecks
När museet öppnar kommer besökarna bland annat med hjälp av hologram få upplevelsen av att vandra omkring bland skeppsvraken som finns kvar under ytan i Östersjön. Östersjöns speciella miljö och historia gör att det i havet finns en unik mängd välbevarade vrak och andra lämningar, varav många är av samma klass som det välkända 1600-talsskeppet Vasa.

Byggnadsminnesförklarad

Utgångspunkten för projektet var en tom båthall, i praktiken en betongstomme, som skulle anpassas till att fungera som ett museum. Exteriören är klassad som statligt byggnadsminne och antikvariskt skyddad. Därför var det ett måste att alla funktioner skulle rymmas inom den befintliga byggnadsvolymen och på en relativ liten yta på 1 500 kvm för ett museum av denna dignitet. Fahlander arkitekter har jobbat på uppdrag av SMTM som generalkonsult och arkitekt av ombyggnationen.

 

Så här såg båthallen ut innan renoveringen. Foto: Fahlander Arkitekter

 

Nya entrépartier i glas har monterats vid befintliga portar, en trappa har platsgjutits mitt i byggnaden och ovanför har ett stort takfönster på 6 x 6 meter monterats. Det har även byggts ett kafé för framtida besökare. Den största delen i omvandlingen har handlat om elinstallationer för att möjliggöra den digitala tekniken. 

 

Den nya entrén. Foto: Fahlander Arkitekter

 

Platsgjuta en trappa på 17 timmar

En av utmaningarna i projektet var att en ny central trappa skulle platsgjutas i mitten av byggnaden mellan entréplanet och det övre planet.

− Trappan krävde en unik gjutform som byggdes på plats på klassiskt vis med träreglar och formplyfa. För att klara tyngden av det nya trapphuset var vi tvugna att påla hela vägen ner till berget. Betongväggarna för trappan blev bärande för betongvalvet, berättar Erik Lidén, arbetsledare.  

Gjutningen tog närmare sjutton timmar då man ville gjuta väggarnas fulla höjd i ett svep för att minimera skarvar.

 

Den färdiggjutna trappan. Foto: Anneli Karlsson/VRAK/SMTM

 

För att tillföra dagsljus till det nya trapphus som gjutits har en 36 kvadratmeter stor taklanternin monterats ovan trappan.

− Taklanterninen vilar på specialtillverkade balkar av glas i stället för det traditionella valet av stål. Med tanke på byggnadens klassning krävdes varsamhet i montaget av väderskydd och i håltagningsarbetet. Montage av avväxlingsstål, glaspartidelar till lanterninen samt anslutningsdetaljer gjordes delvis från en specialanpassad hängställning monterad i väderskyddet, säger Max Bobeck, projektledare.

 

100 % återvunnet byggavfall och klimatkompensation

Av byggavfallet har 100 procent återvunnits. Inget av avfallet har alltså gått till deponi i projektet. Fraktionerna sorterades på plats i huvudsak i olika, tydligt uppmärkta kärl samt i en container på grund platsbrist. Kärlen tömdes sedan efter behov beroende på mängden avfall.

I samband med ombyggnationen hade beställaren som mål att klimatkompensera alla materialtransporter till och från projektet.

− Tillsammans med beställaren genomförde vi ett pilotprojekt för att hitta ett sätt att redovisa transporterna i projektet. Vi arkiverade informationen om genomförda transporter i form av använd bilmodell, dess förbrukning samt körda kilometer. Redovisningen användes som grund för beställarens klimatkompensation för uppskattad mängd fossilt CO2 som transporterna resulterade i, säger Amalia Mohammadi, projektingenjör.  

Omvandlingen av båthallen påbörjades hösten 2019 och entreprenaden avslutades ett år senare. Den officiella invigningen av VRAK planeras äga rum i början av september 2021. Projektet är anmält till årets upplaga av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris. Under vecka 17 får vi veta om projektet har blivit nominerat.

Nyheter

Börsmeddelanden