Göteborgs Energis lokaler färdigställda

2014-08-18

Uppdraget åt Göteborg Energi på Ramtorget är nu slutfört. SERNEKE har byggt en cirka 7 500 kvm stor kontorsbyggnad samt utfört en total ombyggnation av den 16 000 kvm befintliga byggnaden.

Projektet har varit uppdelat i två etapper. Den första inleddes i början av 2011 och stod klar för inflyttning under våren 2013. Ettappen omfattade en nybyggnation av totalt 7500 kvm kontorsyta som ansluter till den befintliga byggnaden genom en ljus entrégård.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Det har blivit väldigt fint och medarbetarna trivs bra i de nya lokalerna, berättar Tomas Reuterberg, projektchef på Göteborg Energi.

Den andra ettappen, som nu har färdigställts, omfattade en total ombyggnation och en uppdaterad utvändig profil på den cirka 16 000 kvm stora befintliga byggnaden.

Byggnaden har klassificerats som en Green Building vilket bland annat innebär att engergiförbrukningen ligger på en mycket låg nivå. Det har möjliggjorts genom energismarta lösningar som täta fönster, god isolering, solceller, nettoenergitillskott och sol-avskärmingar. De höga kraven från projektdirektiven har nåtts med god marginal.

Projektet har drivits som en samverkansentreprenad vilket har inneburit att parterna tagit ett gemensamt ansvar och styrt mot budgetmål, som varit öppna och kända för båda parter. Den totala kontraktssumman landade strax under 330 Mkr. Byggherrens totalbudget, som beslutades skiftet 2010/2011 har hållit hela vägen in i mål, mycket tack vare det ömsesidiga drivet och utbytet parterna emellan som samarbetsformen inneburit.

Nyheter

Börsmeddelanden