Inbjudan till presentation av Serneke Groups delårsrapport för tredje kvartalet 2017

2017-10-18

Serneke Group AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari–september 2017 fredagen den 27 oktober 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, fredagen den 27 oktober, kl 09:00 (CET), håller Serneke en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Bolagets VD, Ola Serneke presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på www.serneke.group/investerare. Delårsrapport och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Serneke Groups webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.


För att delta, vänligen ring

Från Sverige: +46 8 5664 2700
Från Storbritannien: +44 20 3008 9803


För mer information, kontakta:

Tomas Järund, kommunikationschef
Tel: + 46 704 455 087
tomas.jarund@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på närmare 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden