Fem spännande förslag på Sveriges nya Skyskrapa

2014-05-26

Här är de fem finalförslagen i arkitekttävlingen för det som ska bli Sveriges nya skyskrapa och Nordens högsta hus.

Samtliga finalister, som får 500 000 kronor vardera, har lagt ner ett omfattande arbete i sina förslag.

– Oavsett vilket av förslagen som juryn slutligen väljer får Sverige en ny byggnad av hög arkitektonisk klass, som kommer att skapa intresse över hela världen, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Den 17 juni kommer juryn att meddela vilket av de fem förslagen som vunnit.

– Det känns helt ofattbart att kunna presentera så spännande och spektakulära förslag, säger Ola Serneke, initiativtagare och VD på Serneke Group AB.

De fem finalisterna är: 

Ian Simpson Architects, Manuelle Gautrand Architects – Equator, SOM - Entasis, Wingårdhs Arkitektkontor och Zaha Hadid Architects

Samtliga förslag är dock inlämnade anonymt.
Förslagens nummer är satta efter den ordning de lämnats in.

Förslag nummer 1
Namn på förslaget: Ursa
Skyskrapans höjd: 214 meter

Förslag nummer 2
Namn på förslaget: Svall
Skyskrapans höjd: 231 meter.

Förslag nummer 3
Namn på förslaget: Glasklart
Skyskrapans höjd: 202,1 meter

Förslag nummer 4
Namn på förslaget: Polstjärnan
Skyskrapans höjd: 230 meter

Förslag nummer 5
Namn på förslaget: Kyssen
Skyskrapans höjd: 215 meter


De tävlande teamen är

Manuelle Gautrand Architects
Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt. Spännande arkitektur med realiserbara projekt som även innehåller en tydlig hållbarhetsinriktning. Arkitekten kombinerar strukturella byggmetoder med inspirerande former och vågar inkludera omgivningen i sina projekt på ett nytänkande sätt.
TEAM
Arkitekt (Frankrike): Manuelle Gautrand Architects
Lokal arkitekt (Sverige): Equator Stockholm
Konstruktör: Terell
Landskap & Stadsplanering: Atelier Villes & Paysages
Miljö & Brand: Bengt Dahlgren

Ian Simpson Architects
Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt. Erfarenheter från liknande projekt där både höga hus samt stadsplaneringsuppdrag har genomförts med intressant arkitektur som har förnyat och förbättrat närområdet samt omgivande miljöer. Arkitekten är van vid samarbeten med konstruktörer/en som i detta fall har specialistkompetens gällande höga hus.
TEAM
Arkitekt (U.K): Ian Simpsons Architects
Konstruktör: WSP

SOM (Skidmore Owings & Merrill)
Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt med framstående internationell arkitektonisk höjd. God kunskap inom stadsplanering samt uppförande av höga byggnader med innovativa och rationella byggmetoder. Erfarenhet och kapacitet med lång erfarenhet i liknande projekt. Tävlingsteamet är väl genomtänkt med kompetens där även hållbarhetsperspektivet lyfts fram.
TEAM
Arkitekt (U.S.A/U.K): SOM (Skidmore Owings & Merrill)
Planarkitekt (DK): Entasis
Konstruktör: COWI

Wingårdhs Arkitektkontor
Motivering: Relevanta referensprojekt med väl genomförda samt projekterade projekt både i Sverige och utlandet. Med ett väl sammansatt team innehållande internationell expertis samt lokal förankring förväntas god arkitektur med en passion för höga byggnader. Arkitekten har respekt för avtrycket av en hög byggnad och närmar sig uppgiften genom ett tydlig redovisat angreppssätt kring utförandet av både den högre byggnaden samt närområdet.
TEAM
Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor
Konstruktör: WSP

Zaha Hadid Architects
Motivering: Relevanta referensprojekt med nyskapande design och en internationell känsla. Genom forskning och projekterfarenhet fokuserar arkitekten på hållbarhet samt nya koncept för design och konstruktion av höga hus. Teamet har även delvis valt att beskriva uppgiften utifrån ett slutkundsperspektiv samt genomlysa den urbana strategin för att uppnå en så levande stadsdel som möjligt. Väl genomtänkt tävlings- och projekteringsorganisation.
TEAM
Arkitekt: Zaha Hadid
Lokal Arkitekt :ÅWL arkitektkontor
Konstruktör: Ramböll
Landskapsarkitekt: Gross Max
Urban strategi /ekonomi: Professor Lawrence Barth
Fasad/Hållbarhet: Werner Sobek


Tävlingsjuryn består av följande åtta personer:

Sveriges Arkitekter har utsett två stycken arkitekter till juryn
Christer Malmström (Arkitekt)
Louise Masreliez (Arkitekt)

Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Björn Siesjö (Stadsarkitekt)
Anders Svensson, (Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret och Älvstadsprojektet)

Älvstrandens Utvecklings AB
Olle Lindqvist (Speciella projekt)
Staffan Bolminger (miljöchef)

Serneke Group AB
Ola Serneke (VD)
Alban Herlitz (Projektutvecklingschef)


För ytterligare information:
Björn Siesjö, stadsarkitekt, 0709-50 11 98
Ola Serneke, VD SERNEKE, 0706-24 39 90

 

Nyheter

Börsmeddelanden