Klartecken för Karlastaden från Länsstyrelsen

2017-09-27

Nu har detaljplanen för Karlastaden fått grönt ljus från Länsstyrelsen. Byggnationen av den nya stadsdelen på Lindholmen har därmed kommit ytterligare ett steg närmare sin början.

– Även om detta var ett väntat beslut så känns det naturligtvis bra att vi kommer vidare i processen och ett steg närmare den byggstart som både vi, alla som köpt lägenhet i Karlatornet och många andra göteborgare väntar på, säger Ola Serneke, initiativtagare till Karlastaden och VD på Serneke Group.

Det var efter att kommunfullmäktige i Göteborgs stad den 15 juni antagit detaljplanen för Karlastaden som Länsstyrelsen beslutade att ta in kommunens antagandebeslut för prövning.

Motivet var att ”planeringsförutsättningarna för planen behövde förtydligas” eftersom man befarade att riksintresset skulle kunna skadas och att bebyggelsen skulle bli olämplig för människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen saknade bland annat en beskrivning av trafikpåverkan på Lundbyleden samt underlag i form av avtal mellan Trafikverket och Göteborgs stad.

Länsstyrelsen konstaterar nu i sitt beslut att de avtal och avsiktsförklaringar som efterfrågats har inkommit samt att man nu ”inte längre befarar att det föreligger risk för påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer eller att genomförande av bebyggelse enligt planen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen beslutar därför att inte upphäva planen.”

Länsstyrelsen slår även fast att deras beslut inte kan överklagas.

– Nu är det full fokus på att förverkliga detta projekt med såväl bra arkitektonisk utformning som med god ekonomi. Vi har allt klart för att lyckas, avlsutar Ola Serneke. 

 

För mer information:

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden