Kvarteret Capella växer fram i Karlastaden

2021-10-01

Nu börjar blandstaden växa fram på Lindholmen när ytterligare ett kvarter i Karlastaden ska ta form. Kvarteret Capella är näst på tur i byggnationen och ska utöver bostäder innehålla vård, utbildning och omsorg.

Kvarter Capella i Karlastaden består av två delar, där Hemsö tillsammans med Serneke, utvecklar en fastighet för samhällsservice. Här kommer bland annat lokaler för vård, utbildning och omsorg att rymmas. Nyligen stod det klart att Folkuniversitetet blir hyresgäst och kommer att flytta sina skolor Balettakademien och KV Konstskola hit.

– Vi ser fram emot en satsning på kultur och folkbildning som bidrar till att skapa en levande miljö i området, säger Stig-Olov Blixt, stiftelserektor vid Folkuniversitetet i Göteborg.

– Folkuniversitetet bidrar till en trygg och levande stadsdel i och med deras breda verksamhet som pågår under både dag- och kvällstid, säger Hanna Tengberg, projektutvecklare på Hemsö.

Bostäder i kvarteret
I Capellas andra del utvecklar Tosito och Serneke 180 bostäder, både hyres- och bostadsrätter på fastigheten. Bostäderna ska byggas i två huskroppar, ett lamellhus på åtta våningar och ett punkthus på 17 våningar. Bostäderna uppförs enligt miljöcertifiering Svanen. I bottenplanen blir det lokaler för kommersiella verksamheter.

Under 2021 har arbetet med garage och mediaförsörjning pågått till kvarteret men nu startar alltså även byggnationen av Capella ovan mark.

– Det är väldigt kul att vi snart kommer att se ytterligare ett kvarter i stadsdelen förverkligas där kulturen kommer att ta en plats tillsammans med vård, omsorg, bostäder och kommersiella verksamheter. Allt för att skapa den blandstad som Karlastaden hela tiden haft som vision, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest.

Tornet växer och fler kvarter tar form
Vid sidan av den produktion av Karlatornet och dess podiebyggnad som är i full gång, planeras även för de tre byggnader som Serneke och Balder utvecklar i joint venture. De tre byggnaderna omfattar totalt cirka 45 000 kvadratmeter och kommer enligt initiala planer att byggas med mellan sju och 27 våningar och innehålla i huvudsak bostäder men även handel, butiker och kontor. Det beräknade antalet lägenheter, som kommer att vara bostadsrätter, uppgår till cirka 450. Enligt planen kommer byggnationen av de aktuella husen att påbörjas under 2022 med beräknad start av inflyttning under 2024.

Totalt kommer Karlastaden bestå av åtta kvarter med omkring 2 000 bostäder - både hyres- och bostadsrätter samt kontor, butiker, restauranger och samhällsservice.

Visualisering av Karlastaden

 

Visualisering av Capella

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden