Kyrkbyskolan blir Nödingeskolan

2014-02-07

Kyrkskolan i Nödinge blir Nödingeskolan och byggs samtidigt ut för att anpassas efter fler elever. Genom en total om- och tillbyggnad av totalentreprenören, SERNEKE, får skolan en högre standard med en trivsam yttre och inre miljö.

Ombyggnationen, som inleds måndagen den 10 februari, kommer att ske i tre etapper och eleverna kommer att gå kvar i delar av skolan under tiden. Lokalerna har delats upp i tre delar, när en del renoveras kommer verksamheten att bedrivas i övriga lokaler.

– Den stora utmaningen med det här projektet är att det är extremt mycket arbete som ska utföras på kort tid. Byggnaden skall dessutom etappindelas så att ordinarie undervisning kan ske i de delar som ska byggas om vid en senare tidpunkt. Det kommer därför bli viktigt att hålla etapptiderna för att det ska stämma med skolans verksamhet.

– Personalen och eleverna kommer också att finnas nära inpå arbetsområdet och självklart kommer vi, som vanligt, att ha fullt fokus på arbetsmiljön, förklarar Christoffer Andersson, projektledare på SERNEKE, totalentreprenör för om- och tillbyggnaden.

Kyrkbyskolan inrymde tidigare elever i årskurs sju till nio. Efter ombyggnaden kommer cirka 400 elever att gå där, från årskurs fyra till nio. Syftet med den nya skolans förändrade utformning är, bland annat, att skapa ljusa öppna lokaler som är lätta att orientera sig i samt förbättra arbetsmiljön för såväl elever som lärare.

Nya normer vad gäller tillgänglighet och dagsljusinsläpp ska även tillgodoses. För att uppnå detta krävs åtgärder både utvändigt och invändigt. Genom tydliga entréer med färgkodning, större fönster och en dekormålning på fasaden skapas en trivsam och trygg miljö.

– Ett viktigt behov att tillgodose är att få in mer dagsljus i skolan. Det gör vi genom att installera nya fönster som är ljusare, större och mer kulörstarka än de gamla, berättar Christoffer Andersson.

– Vi ska förstärka skolans identitet och öka trivseln på skolgården och i närmiljön. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att skadegörelsen minskar.

Ale kommun vill också skapa lokaler för en hållbar utveckling. Ett av målen är att få ned skolans energiåtgång med minst 25 procent mot tidigare. Kontraktssumman för om- och tillbyggnaden uppgår till cirka 50 miljoner kronor och den sista etappen väntas stå färdig vid årsskiftet 2014-2015. 

Ola Serneke

  • VD, Serneke Invest
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 031-712 97 05

Nyheter

Börsmeddelanden