Kyrkbyskolan står nu klar

2014-12-09

I februari i år påbörjade SERNEKE byggnationen och renoveringen av Kyrkbyskolan i Nödinge för att ge plats åt fler elever. Nu står skolan klar och kan efter utbyggnaden ta emot ca 400 elever från årskurs 4-6.

Ombyggnationen av Kyrkbyskolan har skett i etapper och eleverna har gått kvar i skolan under tiden SERNEKE har byggt. Syftet med ombyggnationen har varit att skapa öppna och ljusa lokaler som är lätta att orientera sig i.
- Resultatet är bättre än förväntat, med tanke på de ursprungliga lokalernas skick tycker jag verkligen att Okidoki arkitekter har gjort ett bra jobb med att hitta mervärden i de befintliga lokalerna. Skolan känns nästan som nybyggd, säger Christoffer Sundin, Projektledare SERNEKE.

Under projektets gång har man haft mycket bra och tät kontakt med beställarorganisationen från Ale kommun och nu återstår det bara för dem att färdigställa yttermiljön. Detta kommer att ske till sommaren 2015 när intilliggande Nödingeskolan och Nödinge idrottshall, som SERNEKE också bygger, står klara.

Nyheter

Börsmeddelanden