Lyrfågel-
skolan
står klar

2015-01-30

När Lyrfågelskolan i Trollhättan behövde renoveras tilldelades projektet SERNEKE. Efter tre år av ombyggnationer står skolan nu klar och har fått både fräschare inomhusmiljö och en helt ny skolgård.

Lyrfågelskolan är en stor skola med 700-800 elever från förskola till nionde klass. Högstadiet har inriktning mot naturvetenskap och fotboll, vilket har ställt krav på specialanpassade lokaler för NO och bra utemiljö för fotbollseleverna. Projektet har omfattat ny skolgård och bättre inomhusmiljö med bland annat ny ventilation, bättre ljudisolering och renoverade toaletter. Till förmån för naturvetenskapsundervisningen har det också byggts nya labbrum och installerats nya dragskåp.

Projektet påbörjades våren 2012 och har genomförts i tre etapper för att eleverna skulle kunna gå kvar i skolan under tiden.
- Det har funkat väldigt bra. Det har givetvis krävts en del av alla eftersom vi har fått anpassa oss efter eleverna. Om vi till exempel behövde stänga av vattnet i flera dagar såg vi till att det inföll när eleverna hade lov, berättar Johan af. Geijerstam, projektledare SERNEKE.

Trollhättan Tomt AB som stod som beställare i projektet tycker att arbetet gått över förväntan.
- Det har gått alldeles förträffligt och det har varit en väldigt bra arbetsledning. Det är alltid klurigt med etappindelningar, det är mycket med säkerheten när det är barn i närheten, men det har fungerat väldigt bra, säger Andreas Danielsson, projektledare, Trollhättan Tomt AB.

Nyheter

Börsmeddelanden