Massiv kritik mot fackförbundet Byggnads

2014-03-19

Tomas Emanuelsson, ordförande Byggnads Väst, har nyligen gått ut och kritiserat byggbranschen och oss i en debattartikel. Tomas Emanuelsson menar att vi sagt upp byggnadsarbetare för att facket krävde ”skälig lön”. I en annan artikel menar Byggnads att SERNEKE som en entreprenör och byggherre bygger med oschyssta villkor. Båda dessa påståenden är givetvis fullkomligt felaktiga och därför känns det nödvändigt att ge vår bild.

I samband med att vi bygger multisportanläggningen Änglagården i Göteborg anlitar vi ett stort antal underleverantörer. Bland dem det polska byggföretaget Pilgrim. Ett bolag som är medlem i Byggnads. Det är detta bolag som Byggnads anser använder oschyssta villkor. Byggnads kritiserar således sitt egna medlemsbolag och utan korrekt informationsinhämtning väljer man att ”hänga ut” huvudentreprenören SERNEKE i media. Det är anmärkningsvärt att man kan göra så utan att ha tillräckligt med fakta. 

Dessutom anser Byggnads att SERNEKE inte är intresserade av att kolla upp löneförhållanden i Byggnads medlemsbolag. Är inte detta att skjuta sig själv i foten? Varför har man Pilgrim som medlemsbolag om man anser att de inte sköter sig och varför vill man lägga över ansvaret på SERNEKE

Orimliga krav

Byggnads förhandlar om nytt huvudavtal med Sveriges Byggindustrier. I egenskap av huvudentreprenör vill Byggnads att vi ska kontrollera samt ansvara för samtliga löner på ett projekt. Vi hävdar, tillsammans med andra ledande svenska byggbolag, att det är ett orimligt krav som kräver enorma administrativa resurser. I ett normalt byggprojekt är det betydligt fler personer som arbetar hos olika underleverantörer än hos huvudentreprenören. Vi måste kunna lita på våra underleverantörer och det gör vi. Det är en självklarhet att underleverantörer till SERNEKE ska betala avtalsenliga löner. Vi kan dock inte ta ansvar för deras affärsmässiga verksamhet in i minsta detalj. 

En annan betydande felaktighet i Thomas Emanuelsons skrivelse är att han säger att SERNEKE sommaren 2013 sagt upp betongarbetare för att ”de krävde skälig lön”.

Det som Tomas Emanuelsson inte förtydligar är vad Byggnads menar som "skälig" lön. Det beror förmodligen på att Byggnads utgår från en lönenivå som ligger långt över vad sjuksköterskor, lärare och andra viktiga grupper på arbetsmarknaden tjänar. Byggnads företrädare krävde att deras medlemmar skulle ha möjlighet att tjäna 215 kr per timme, vilket motsvarar 37 400 kronor per månad. Från SERNEKE var vi beredda att skriva på ett avtal som gav möjligheten att tjäna 190 kr per timme motsvarade 33 000 kronor i månaden. Detta förslag förkastade Byggnads.

Årskostnad på en miljon kronor

Om SERNEKE skulle ge efter för Byggnads krav med en timlön på 215 kr skulle det innebära att en betongarbetare med sociala avgifter och övriga kostnader landar på en årskostnad om en miljon kronor. Där har ni en av de största anledningarna till varför det anses vara dyrt att bygga i Sverige och till varför det byggs allt för få bostäder. Kostnadsbilden är inte realistisk men det verkar inte bekymra Byggnads det minsta.

Översätt samma kostnadsbild till våra exportföretag och svenska bolag skulle inte ha en möjlighet att hävda sig på exportmarknaden där konkurrensen om varje krona, dollar eller euro är stentuff.

Min slutsats är att SERNEKE:s erbjudna löneförslag till Byggnads, som Tomas Emanuelson refererar till som ”oskälig”, redan är för hög och bromsar byggandet av till exempel hyresbostäder.

Att Byggnads trycker på och vill att deras medlemmar ska ha 12 000 kronor mer i månadslön än sjuksköterskor, lärare, industriarbetare m fl. är rent ut sagt bekymmersamt och vittnar inte om ett samhällsansvar.

Från SERNEKE:s sida följer vi det avtal som är tecknat mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar uteslutande med godkända underleverantörer och som företag vill vi ta vårt samhällsansvar för att skapa fler bostäder, byggprojekt och arbetstillfällen. Vi vill också att den angelägna debatten om byggindustrins framtid ska underbyggas av fakta och inte falska påståenden.

 

Ola Serneke

Nyheter

Börsmeddelanden