Nordens högsta byggnad byggs i Göteborg

2013-08-20

Göteborg stärks när Lindholmen får Nordens högsta byggnad. Skyskrapan kommer att bli 201 m hög och innehålla 60 våningar. Projektets initiativtagare och huvudägare är Ola Serneke, VD för SERNEKE.

För tio år sedan startade Ola Serneke, 43 år bolaget SEFA, numera under namnet SERNEKE. I år kommer företaget omsätta närmare 1,5 miljarder kronor. Nu drar han igång ett nytt projekt, budgeterat till 2 miljarder kronor.

Skyskrapan blir en del i projekt Karlavagnsplatsen på Lindholmen i Göteborg. Karlavagnsplatsen kommer att bestå av många kvarter och innehålla bostäder, kontor, handel och service.

– Det är självklart mycket hedrande att vi på SERNEKE har haft möjligheten att vara med och utveckla detta prestigefyllda projekt. Jag och min kollega Alban Herlitz har jobbat med projektet under nästan 10 år så det är extra tillfredställande att vi nu kommer igång. Hela företaget känner enorm stolthet och tillförsikt, säger Ola Serneke.

Vision Älvstaden

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade om Vision Älvstaden i oktober 2012. I Älvstadens vision, öppen för världen, framgår det att området ska utformas på ett sätt som helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Karlavagnsplatsen kommer att utvecklas i denna anda.

– Projektet skapar framtidstro samtidigt som det blir en markering av stadens 400-åriga utveckling, säger Olle Lindkvist, tf VD på Älvstranden Utveckling AB, som säljer marken till SERNEKE AB.

– Byggnaderna kommer att skapa täthet och koncentration för ett rikt stadsliv med internationell prägel. Lindholmen Science Park stärker sin roll som världsledande arena för forskning, innovation och utbildning.

Det aktuella området ligger centralt beläget på Lindholmen och fastigheten ligger utmed Lindholmsallén. I framtiden finns det planer på att spårvagn kommer att trafikera Lindholmen.

– En skyskrapa passar inte var som helst i staden men jag tycker att just den här platsen passar utmärkt för ett högt hus. Silhuetten kommer att synas från centrum och längs stora hamnkanalen vilket kommer att bli bra, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Och bjuder in till arkitekttävling

Med anledning av detta omfattande byggprojekt bjuder SERNEKE nu in till en arkitekttävling.

Tävlingsinbjudan har tagits fram av Serneke i samråd med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Älvstranden Utveckling AB.

– Jag är väldigt nöjd med att det blir en arkitekttävling eftersom vi då kan locka till oss de bästa arkitekterna från hela världen, och tillföra Göteborg arkitektur av internationell klass.

– Det jag kommer att lägga vikt vid i urvalet av arkitekter är hur de har löst projekt av liknande dignitet tidigare och vad de har för referenser, säger Björn Siesjö. 

Tävlingen kommer att ledas av Sveriges Arkitekter och Claes Larsson. Tävlingen kommer att delas upp i två steg. Först en prekvalificeringstävling och sedan steg två där 5 arkitektbyråer tas ut för vidare arbete.

– Det är oerhört roligt att det blir en tävling om projektet på just den här platsen. Hela norra älvstranden är ett resultat av en tävling och det är positivt att det nu fortsätter i samma anda, säger Claes Larssson, tävlingsansvarig på Sveriges Arkitekter.

– Intresset att genomföra projekt med fokus på arkitektonisk kvalitet har ökat. De senaste åren har ett tiotal tävlingar per år arrangerats i samarbete med Sveriges Arkitekter men just nu pågår arbete med hela tjugofem tävlingsprojekt runt om i landet."

Nyheter

Börsmeddelanden