Nytänkande i Knytkalaset gav lägre klimatpåverkan

2023-09-15

Med rätt betong på rätt plats lyckades Serneke reducera sin klimatpåverkan i byggnationen av Brf Knytkalaset i Malmö. – Erfarenheterna från projektet är värdefulla och har gjort oss mer mogna i arbetet med att reducera vår klimatpåverkan i kommande projekt, säger Rasmus Strinsjö, klimatledare på Serneke.

Tidigare i år stod de 44 lägenheterna i Brf Knytkalaset i Sege Park i Malmö klara för inflyttning. Bostadsrättslägenheterna i den nya framväxande stadsdelen är både utvecklade, byggda och sålda av Serneke. Kvarteret är utformat med hållbarhetsprofil där smart energi, gröna miljöer, mobilitets- och gemensamhetslösningar ingår. Det utgjorde också en pilot i ett forskningsprojekt initierat av IVL, Statens forskningsinstitut, som gick ut på att undersöka metoder för att optimera användningen av betong i byggnation i syfte att få ned klimatpåverkan.

I projekteringen av Knytkalaset samarbetade Serneke med Cementa, Heidelberg Materials och konstruktörer för att ta fram förslag på åtgärder som reducerade klimatpåverkan. – Frågan vi ställde oss var: Har vi rätt betong på rätt plats? Vi undersökte vilka förändringar som är möjliga att göra utifrån hållfasthet, material och dimensioner på byggmaterialen. Vi kom fram till ett smörgåsbord med ett tiotal tänkbara åtgärder som vi sedan plockade från till projekt Knytkalaset, säger Rasmus.

Rasmus menar att användningen av betongelement traditionellt sett är lite godtycklig och i många fall överdimensionerad som en följd av otidsenliga byggnormer. Detta bidrar till onödig klimatpåverkan.

I forskningsprojektet kom man till exempel fram till att det är möjligt att anpassa och sänka funktionskraven på betongen i bjälklag och innerväggar men också att ändra receptet på betongen till en mindre andel cement och mer alternativa bindemedel.

– Vi lärde oss mycket under projektet, även om vi till stor del gjorde detta mitt under pandemin då priserna skenade och materialbrist uppstod. Detta begränsade oss något och vi nådde inte ända fram i alla delar. Men vi har två kvarter till som vi ska bygga i Sege Park och där har vi höjt ambitionerna rejält, säger Rasmus.

Åtgärderna som Rasmus och hans kollegor i forskningsprojektet kom fram till kräver till viss del ett nytt arbetssätt. – Det förändrar hur vi arbetar då vissa delar av planeringen måste fram tidigare för att andra aktörer ska hinna få fram sina delar. Betongleverantörerna är också mer delaktiga på ett tidigare stadium för att optimera sina produkter och sitt utbud, berättar Rasmus.

Att bygga med optimerat material som reducerar klimatpåverkan medför ibland ökade kostnader. Men Rasmus menar att det kan kompenseras av att man kan köpa en mindre mängd material, som en effekt av optimering och minskade volymer av bärande konstruktionsdelar

Metoderna som prövats i projekt Knytkalaset blir nu en del av arbetssättet på Serneke och kommer att integreras i utbildningar och arbets- och rutindokument.

– Att kunna bygga på ett sätt som reducerar klimatpåverkan är inte bara en förutsättning för att våra kunder och samhället i stort ska klara klimatmålen, det är dessutom redan ett konkurrensmedel i branschen, avslutar Rasmus Strinsjö.

 

Fakta: Exempel på åtgärder i projekt Knytkalaset för att reducera klimatpåverkan:

  • Reducerad hållfasthetsklass för fabriksbetong i platta på mark, fundament och sulor

  • Optimerad betongkonstruktion för att reducera totala volymen betong

  • Klimatförbättrad fabriksbetong i bjälklagsgjutningar

  • Klimatförbättrad prefabbetong i plattbärlag, skalväggar och balkonger

  • Användning av återbrukat fasadtegel

Enligt projektets klimatdeklaration bidrog åtgärderna till att byggnationen reducerade klimatpåverkan med total cirka 100 ton CO2-ekvivalenter jämfört med ursprungliga handlingar, eller 281 kg CO2e per m2 BTA jämfört med 308 kg CO2e per m2 BTA i systemhandlingarna, vilket motsvarar en reducering på nästan 10 procent.

Läs och se mer om Sernekes hållbarhetsramverk och hur vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan.

Rasmus Strinsjö

  • Klimatledare, Syd
  • Grustagsgatan 4, 254 46 Helsingborg
  • 0700-81 93 17

Nyheter

Börsmeddelanden