Ola Serneke
får stads-
byggnadspris

2015-03-31

Ola Serneke har vunnit Yimby Göteborgs stadsbyggnadspris 2015 för initiativet till Karlavagnsplatsen och skyskrapan på Lindholmen i Göteborg.

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne (Yimbypriset) är ett årligt stadsbyggnadspris som delas ut till personer och organisationer som bidragit till en bättre stadsutveckling i Göteborg. I år går priset till Sernekes Koncern VD, Ola Serneke, med motiveringen:

”För det uppfriskande och utmanande initiativet att planera tät och hög blandstad på Lindholmen, vilket ger framtidshopp för Göteborg och Hisingen. Som grädde på moset Nordens högsta skyskrapa, Karlavagnstornet, en viktig och spännande markering av att det är här det händer. Handlingskraftige entreprenören Ola Serneke visar vägen framåt, en energikick som Göteborg så väl behöver."

Bland de nominerade fanns också Stadsbyggnadskontoret, Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen och samverkansorganisationen Trygg vacker stad där Park-och Naturförvaltningen, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret ingår.

- Det är klart att det är hedrande att bli framröstad på detta sätt och jag vill tacka alla som har röstat. Det är naturligtvis extra roligt när det gäller ett projekt jag jobbat med så länge och som äntligen blir verklighet, säger Ola Serneke.

Yimby står för Yes In My Back Yard och är ett partipolitiskt obundet nätverk som förespråkar en tätare blandstad och dynamiska, levande stadsmiljöer.

För mer information, läs vidare här.

Nyheter

Börsmeddelanden