Ola Serneke
nominerad
till stads-
byggnadspris

2015-03-18

Ola Serneke är nominerad till årets Yimbypris för initiativet till Karlavagnsplatsen och skyskrapan på Lindholmen i Göteborg.

Stadsbyggnadspriset Yimby delas varje år ut till personer och organisationer som bidragit till en bättre stadsutveckling i Göteborg. Bland de nominerade för 2015 års Yimbypris hittar vi SERNEKEs VD Ola Serneke, som ensam privatperson. De andra nominerade är Stadsbyggnadskontoret, Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen och Trygg vacker stad /Park-och Naturförvaltningen/Stadsbyggnadskontoret/Trafikkontoret m.fl.

Ola nominerades med följande motivering:
För initiativet till en av få utmanande och vågade stadsbyggnadssatsningar i Göteborg som också visar att Nordens högsta skyskrapa går utmärkt att kombinera med äkta blandstadsbebyggelse med verksamhetslokaler i bottenvåningarna på Lindholmen.

Fram till och med den 23 mars går det att rösta på de nominerade här.

Yimby står för Yes In My Back Yard och är ett partipolitiskt obundet nätverk som förespråkar en tätare blandstad och dynamiska, levande stadsmiljöer. 

Nyheter

Börsmeddelanden