Platzer och Serneke i samarbete med Berättarministeriet

2016-01-12

Stiftelsen Berättarministeriet avser att etablera sig i Göteborgsområdet och inom ramen för detta går det kommersiella fastighetsbolaget Platzer och bygg- och anläggningskoncernen Serneke in som långsiktiga samarbetspartners.

Berättarministeriets syfte är att på ett lustfyllt sätt locka eleverna att erövra det skrivna ordet. Sedan etableringen 2011 i Stockholmsområdet har över 20 000 barn och unga tagit del av deras verksamhet. Nu kommer ännu fler att få möjlighet att delta i Berättarministeriets olika aktiviteter och program då stiftelsen planerar att öppna i Göteborgsområdet.

- Jag är glad att vi tillsammans med Platzer och Serneke kan erbjuda fler barn att ta del av vår verksamhet. Göteborgsregionen står inför stora utmaningar och samarbetet innebär ett socialt ansvarstagande som syftar till att fler barn ska kunna lämna grundskolan med gymnasiebehörighet, säger verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten.

- Vi har med entusiasm sett hur Berättarministeriets verksamhet utvecklat sig och är oerhört glada över att de nu väljer att öppna en skrivarverkstad här i Göteborg. Tillsammans ska vi ge barn och unga möjlighet att ta del av stiftelsens kreativa metoder för att öka intresset för att skriva och läsa, säger P-G Persson, VD Platzer Fastigheter.

- Genom samarbetet med Berättarministeriet har vi möjlighet att stödja barn och unga och uppmuntra dem till utveckling och utbildning. Detta lyfter inte bara barnen på ett personligt plan, utan är också viktigt för vårt samhälle och dess utveckling, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Etableringen i Göteborg är planerad till årsskiftet 2016/17. Berättarministeriet erbjuder skolor i sina upptagningsområden kostnadsfria pedagogiska program som främst riktas till elever i årskurs 2-5. Programmen är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare.

 

För mer information och intervjuer, kontakta:
Dilsa Demirbag Sten, verksamhetsansvarig, Berättarministeriet, tel 0709-58 82 04
P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter, tel: 0734-111222
Ola Serneke, VD Serneke Group, tel: 0706 - 24 39 90


Berättarministeriet är en ideell stiftelse som med hjälp av volontärer driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 och 18 år i områden med hög arbetslöshet. Under de tre år Berättarministeriet varit verksam i Stockholm har man haft över 20 000 barn och unga i sina skrivarstäder. www.berattarministeriet.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 700 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god  fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

 

Nyheter

Börsmeddelanden