Projekt Karlastaden passerar en milstolpe

2017-05-24

Byggnadsnämnden i Göteborg beslutade på tisdagen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Karlavagnsplatsen, där Karlastaden och Karlatornet ska växa fram. Enligt tidplanen väntas kommunfullmäktige besluta om ett antagande före sommaren. 

Det var med glädje man tog emot beskedet på Sernekes huvudkontor efter byggnadsnämndens sammanträde på tisdagen. För även om ett beslut i kommunfullmäktige återstår innan detaljplanen för Karlastaden med Karlatornet är antagen, var byggnadsnämndens beslut ett stort och viktigt steg på vägen.

– Detta är en milstolpe i arbetet, inte bara för oss men också för staden Göteborg. Stadens förvaltningar och tjänstemän har visat ett stort engagemang och en vilja att lösa utmaningarna i detta unika projekt. Under hela resan har vi upplevt ett gott samarbete, säger Ola Serneke, VD på Serneke och initiativtagare till Karlastadsprojektet.

Även bland de runt 50 medarbetarna på Karlavagnsgatan, där arbetet med projekteringen av Göteborgs nya stadsdel och Nordens högsta hus pågår för fullt, var det ett välkommet bevis på att arbetet följer planen och att ytterligare ett steg mot byggstart är taget.

– Detta var ett viktigt delmål! Vår organisation har tillsammans med stadens representanter gjort ett fantastiskt jobb med att på utsatt tid få fram en stor och komplex detaljplan för ett projekt som verkligen sätter Göteborg på kartan. Vi kan känna oss stolta, säger Jörgen Eriksson, VD på Karlastaden Utveckling AB.

Under det granskningsskede som föregått beslutet i byggnadsnämnden har 50 yttranden kommit in kring detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret konstaterade i sitt tjänsteutlåtande till nämnden att remissinstansernas synpunkter är tillgodosedda varpå byggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att ”anta detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen”.

Enligt tidplanen väntas kommunfullmäktige ta beslut i frågan den 15 juni. 


För mer information, kontakta:

Jörgen Eriksson, VD Karlastaden Utveckling AB
Tel: +46 31 382 27 81        
Jorgen.M.Eriksson@karlastaden.se   

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden