Renovering åt Svenska Kyrkan

2014-07-02

SERNEKE vann en upphandling gjord av Svenska Kyrkan i Malmö och innebär en renovering av kapellen på Östrakyrkogården. Byggnaderna uppfördes i början på 1940 talet och klassas som kulturhistoriskt intresse. 

Kapellen är ritade av den legendariska Sigurd Lewerentz som fortfarande är en av Sveriges internationellt sett mest uppmärksammade arkitekter.

Arbetet omfattar renovering av förhallarnas tak, dessa är bygga fram för kapellbyggnaderna i kraftigt virke och kommer att beläggas med marmor, som det var gjort i originalhandlingen.

Nyheter

Börsmeddelanden