SEFA byter namn till SERNEKE

2014-04-30

Efter ett omfattande varumärkesarbete har SEFA koncernen bestämt sig för att byta namn till SERNEKE.

– Arbetet initierades då vi kände att vi hade en extern kommunikation som inte speglade det unika med företaget såsom vår attityd, framåtanda och personlighet, säger marknadschef Tomas Järund.

Efter elva år som SEFA och ett drygt år inför en planerad börsintroduktion får Sveriges utmanare inom byggbranschen alltså nytt namn. Värt att notera är att förslaget kommit från marknadsavdelningen, delar av ledningen och kommunikationskonsulter. Det är alltså inte grundaren och VD:n Ola Serneke, som ligger bakom.

– Nej, jag var tveksam till en början men nu är jag fullt övertygad om att det ligger helt i linje med vår vision om en nationell och internationell expansion, säger Ola Serneke.

Unikt namn

Namnet SERNEKE är unikt och sticker ut i jämförelse med konkurrenterna, vars namn i de flesta fall består av förkortningar.

– Vi vill ha en personlig framtoning mer i linje med den relation vi eftersträvar med våra kunder. Detta i jämförelse med anonymiteten som finns hos våra större konkurrenter, säger Tomas Järund.

En tydlig historia

En annan bakomliggande faktor till namnbytet är att det finns en tydlig historia bakom namnet SERNEKE, en historia som speglar och förmedlar koncernens anda och personlighet.

– I och med namnbytet kommer vi också att renodla verksamheten. I vår fortsatta kommunikation är vi en utpräglad bygg- och anläggningskoncern med tillhörande projektutvecklingsdel, säger Ola Serneke.

Många heter Sefa

Namnändringen är något som vuxit fram under det gångna året då företaget insett att det är omöjligt att heta SEFA när man ska expandera vidare. Både på den svenska marknaden men framförallt utomlands finns flertalet snarlika och identiska bolagsnamn som hade omöjliggjort en framtida etablering.

Mycket jobb från 30 april

Det officiella namnbytet träder i kraft den 30 april. I samband med det och ett tag framöver kommer det att bytas skyltar, bildekorer, flaggor, sponsrade idrottskläder och mycket annat profilmaterial.

Nyheter

Börsmeddelanden