Serneke + Sustainable Innovation = sant

2022-02-21

Serneke och Sustainable Innovation stärker sitt samarbete genom att teckna avtal om partnerskap. Ambitionen är att få till stånd ytterligare konkreta initiativ för att få bygg- och fastighetssektorn att bidra till att klimat- och hållbarhetsmålen uppnås.

Serneke och Sustainable Innovation samarbetar redan nu i två olika initiativ Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) och H22 Alone Together. LFM30 är ett initiativ i Malmö för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. H22 Alone Together är ett projekt inom ramen för H22, den internationella stadsmässan i Helsingborg, för att utveckla framtidens boende på ett sätt som minskar utanförskap, segregation och upplevda inlåsningar.

– Jag är väldigt glad att vi stärker vårt samarbete med Sustainable Innovation. Det finns bara ett sätt för vår bransch – och egentligen för hela samhället – att nå våra mål kring klimat och hållbarhet, och det är genom samarbete. Det är genom att tänka nytt tillsammans som vi kan göra skillnad, säger Kaia Eichler, hållbarhetschef på Serneke.

– Detta samarbete är ett rejält lyft för vår gemensamma potential till verklig systemförändring inom hållbart byggande. Tillsammans med Serneke, som har egen rådighet över stor del av produktionskedjan och starkt fokus på både innovation och hållbarhet, kommer vi att kunna ta innovationer till marknad snabbare. Det både sänker byggkostnaderna och ökar klimat-, energi- och resurseffektiviteten i den byggda miljön, säger Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation.

Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver projekt för hållbar samhällsbyggnad. Målet är att möjliggöra en övergång till ett hållbart samhälle genom samverkan. Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och forskning skapas, testas och förverkligas innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring och gör klimatet, affären och livet mer hållbart.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden