Serneke anlägger markmiljöer på Oceanpiren

2021-06-18

Serneke är fortsatt delaktiga i framväxten av stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Ett avtal om utförandeentreprenad av mark-, VA- och elarbeten på Oceanpiren har nu ingåtts med Helsingborgs stad. Ordervärdet uppgår till cirka 63 miljoner kronor.

I Oceanhamnen i Helsingborg utvecklas en helt ny stadsdel. Serneke är sedan tidigare delaktiga i flertalet bostadsprojekt och anläggningsarbeten i området. När staden nu ska utveckla ytterligare markmiljöer längs med Oceanpiren är Serneke med och skapar nya attraktiva inslag i stadsdelen. Projektet kommer att bestå i att anlägga asfalt, bygga trädäck och trappor samt anlägga planteringar och växtbäddar. I uppdraget ingår också att platsgjuta markbetong med insprängda konstverk, grafiskt platsgjutna betongytor och specialbänkar i smide. Arbetena kommer att utföras längs med gränder, gator och torgytor, på 15 000 kvadratmeter, i anslutning till Oceanpiren.

Oceanhamnen är en av tre områden i Helsingborg som kommer att stå värd för H22, den internationella stadsmässa som äger rum i staden under sommaren 2022.

– I det här uppdraget får vi vara med och skapa en unik miljö längs med piren. Det känns kul och spännande att få anlägga en plats både för helsingborgarna och för besökarna under den kommande H22-mässan, säger Mats Nilsson arbetschef på Serneke.

Projektet påbörjas under juni 2021 och beräknas stå klart i oktober 2022. Ordervärdet uppgår till drygt 63 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2021.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden