Serneke anläggning får fortsatt förtroende i Haninge

2017-08-28

Serneke Anläggning AB och Haninge kommun har tecknat kontrakt om vidare arbeten i stadsdelen Vega. Ordern är värd drygt 10 miljoner kronor.

Entreprenaden, som omfattar markförstärkning samt jordschakt och överlast för gator och VA inom norra delen av detaljplan 4 i stadsdelen Vega, ligger i direkt anslutning till den entreprenad som inleddes tidigare i våras i samma stadsdel.

– Det är givetvis glädjande att vi får förnyat förtroende från Haninge kommun att fortsätta arbetena i den nya stadsdelen Vega. Vi ska fortsätta leverera med samma engagemang och kunnande, säger Fredrik Jonsson, VD för Serneke Anläggning.

I Haninge kommuns norra del växer just nu en helt ny stadsdel fram med plats för 10 000 invånare. I stadsdelen Vega byggs 3 600 bostäder och de första invånarna är redan på plats.

Serneke anläggning bygger sedan tidigare väg, gång- och cykelväg samt gör VA-arbeten i den södra delen av detaljplan 4.

Entreprenaden i det senaste kontraktet med Haninge kommun påbörjas omgående och ska vara klar i slutet av december 2017.


För mer information, kontakta:

Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning AB
Tel: +46 73 600 18 17
fredrik.jonsson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden