Serneke Anläggning ISO-certifierade

2015-10-05

Som ett led i Sernekes fortsatta expansion har Serneke Anläggning blivit certifierade i ISO 9001 kvalitetsledning och 14001 miljöledningssystem. Sedan tidigare innehar Serneke Bygg samma certifiering. 

För att bli ISO-certifierad krävs ett ledningssystem och att företaget uppfyller de krav som finns uppställda i den aktuella standarden. Det är ISO, internationella organisationen för standardisering, som tar fram dessa standarder. 

– Certifieringen är ett kvitto på att vi håller hög standard i vårt kvalitets- och miljöarbete samt att vi arbetar systematiskt och rätt för att vår verksamhet ska fungera på ett likriktat och bra sätt, säger Fredrik Jonsson, vd för Serneke Anläggning.

ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning medan ISO 14001 innebär att Serneke bedriver ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Certifieringen förenklar även för nya medarbetare att genom tydlig struktur och enkelhet lättare komma in i vårt arbetssätt och rutiner.  

– ISO-certifieringen betyder mycket för vår fortsatta expansion att bli en ledande aktör på den svenska anläggningsmarknaden, avslutar Fredrik Jonsson. 

Nyheter

Börsmeddelanden