Serneke Anläggning rekryterar järnvägskompetens

2019-01-24

Serneke har rekryterat tre personer för att vara med på tåget när svenska staten investerar stort i järnväg de närmaste tio åren.

De närmaste tio åren investerar staten stort i landets infrastruktur. 700 miljarder är avsatta till satsningar i transportbranschen varav 460 miljarder är öronmärkta för järnväg. Ytterligare 300 miljarder ska gå till en ny höghastighetsjärnväg. Detta kommer att öka behovet av fler entreprenörer i anläggningsbranschen med kompetens för järnvägsbyggande.

Serneke har nu rekryterat denna kompetens genom anställningarna av Michael Malmquist, teknikområdeschef; Pelle Sparw, arbetschef med fokus på södra/västra Sverige samt Veronica Johansson, arbetschef med fokus på östra/norra delen av landet.

– Anläggningsmarknaden i Sverige står inför många stora infrastrukturprojekt. Detta skapar i sin tur en rad mellanstora jobb som passar vårt bolags storlek. Då ska vi stå redo, säger Fredrik Jonsson, VD för Serneke Anläggning.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden