Serneke är med och utvecklar Landvetter Södra

2019-03-25

Serneke är en av sex utvalda byggherrar som tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun ska utveckla en helt ny stad för 25 000 invånare. 

Landvetter Södra ska, med start 2020, byggas i ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås. Med närhet till Göteborg Landvetter Airport och vid den beslutade nya Götalandsbanan, ska en hållbar stad för 25 000 invånare utvecklas, med blandad bebyggelse i form av bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och med innovativa lösningar inom både tekniska och sociala områden.

– Landvetter Södra är en fantastisk möjlighet att skapa nya värden för regionen, stadsutveckling i världsklass och framtidens boende. Vi är väldigt glada att få vara med i utvecklingen av detta unika område och bidra med vår erfarenhet och ambition av att forma innovativa och hållbara stadsdelar, säger Pär Falk, regionchef på Serneke Projektutveckling.

Landvetter Södra är, av regeringen, utsett till ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från scratch. I urvalet av de sex aktörerna har stort fokus lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030 – innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

De sex byggherrarna som valts ut till att utveckla Landvetter Södra är:

  • Serneke Projektutveckling AB och Semrén & Månsson Arkitekter
  • GBJ Bygg AB
  • Riksbyggen ekonomisk förening
  • Skanska Sverige AB och BoKlok Housing AB
  • Veidekke Bostad AB
  • Wallenstam AB

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden