SERNEKE är nu ISO certifierat

2014-08-14

Miljö och kvalitet är två frågor som från allra första dagen har stått i fokus hos SERNEKE. Nu har detta arbete blivit uppmärksammat genom att SERNEKE Bygg har blivit ISO-certifierat.
– Det är glädjande att vi nu har ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och uppfyller kraven, säger Ola Serneke Vd för SERNEKE Group.

De två aktuella certifieringarna är ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledningssystem. Genom att följa företagets kärnvärden och ständigt vara engagerade, ordningsamma, kostnadseffektiva, utvecklande och miljömedvetna uppnåddes kriterierna utan svårigheter. 

– I grunden handlar det om verksamhetsutveckling, att ständigt förbättras. Ola Serneke har alltid haft en tydlig vision om var vi ska, vilket är en bra grund för att lyckas, förklarar Åsa Tenggren, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöansvarig. – Men utan engagemanget från ledningen och våra medarbetare hade detta inte varit möjligt.

SERNEKE Group ska certifiera fler bolag inom koncernen där SERNEKE Anläggning är planerat att certifieras härnäst.

ISO 9001 för kvalitetsledning syftar till att säkerställa kvaliteten i det interna arbetet, relationerna till kunderna och i de levererade tjänsterna. Att ledningen arbetar systematiskt med utveckling och förbättring samt att personalen är delaktig i kvalitetsarbetet leder vanligtvis till färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer. ISO 14001 för miljöledningssystem syftar bland annat till att uppnå en effektiv användning av material, energi och avfallshantering vilket i längden ger lägre kostnader och ett ökat förtroende för företaget.

Nyheter

Börsmeddelanden